Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas jest organizacją młodzieżowego ściśle współpracującą z Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej. W skład koła wchodzą uczniowie SP8 i G4.
Fundament naszego działania opiera się na zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej. Głównym celem pracy koła jest uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na krzywdę i cierpienie innych. Te zadania wynikają z przykazania miłości, najważniejszej wartości w życiu człowieka, bez względu na rasę, wyznanie czy narodowość.
Bezinteresowna pomoc wpływająca z głębi serca ma olbrzymią moc – daje radość wszystkim czekającym na wsparcie. Chcemy rozbudzić młodzieńczy zapał i chęć czynienia dobra w naszej społeczności szkolnej. Chcemy również współpracować z innymi organizacjami działającymi w Zespole Szkół, w parafii i w środowisku lokalnym, by w ten sposób wspólnie budować lepszy i bardziej sprawiedliwy świ/zs.legionowo.pl/zs.legionowo.plat.

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+