Wolontariat

Jednym z celów  naszej szkoły jest szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej. Zachęcamy uczniów i stwarzamy możliwości, aby w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażowali się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji.

Efekty naszej pracy widoczne są na wielu płaszczyznach i to właśnie daje nam zadowolenie, a także sprawia, że wciąż chcemy pomagać: „Gdy pomagasz, to tylko zyskujesz”.

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+