SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Z przyjemnością informujemy, że dnia 20 kwietnia 2011 Szkoła Podstawowa nr 8 otrzymała tytuł „SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW”. Wyróżnienie przyznawane jest przez Panią Minister Katarzynę Hall tym placówkom, które swoją działalnością przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.
Tytuł „SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW” stanowi ukoronowanie naszej wieloletniej pracy, której celem jest wspomaganie uczniów w osiąganiu przez nich sukcesu na własną miarę i w każdej dziedzinie.

 

talentysp8
Zespół Szkół w Legionowie Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowo – szczegóły
Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:
KOŁO POLONISTYCZNE

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:
Praca z uczniami o uzdolnieniach humanistycznych. Przygotowywanie do wielu konkursów, realizacja projektów edukacyjnych: „Literacki atlas Polski”, „Ślady przeszłości”, przedstawień. Zachęcanie do samokształcenia. Pomysłodawca i realizator dwóch konkursów powiatowych (polonistyczny i krasomówczy)

Opis dokonań uczniów:
I m. w woj. w ogólnopol. Progr. „Moja szkoła w Unii Europejskiej” oraz w ogólnopol. konk. „W Polsce bije serce świata?”, wyr. w ogólnopol. konkursach: „Ojczyznę kocham bardziej niż…”, „Opow. olimpijskie”, laureat kuratoryjnego konk. polonistycznego. Liczne nagrody w konk. miejskich i powiatowych.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:
PRZEDMIOTOWYCH

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:
KOŁO „Wiem, co słyszę, czytam i piszę”.

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:
Zajęcia z wykorzystaniem technologii komunikacyjnej. Stwarzanie uczniom zdolnym sytuacji wyboru zadań, stosowanie ćwiczeń o zróżnicowanej skali trudności, mających na celu rozwój umiejętności językowych. Pobudzanie kreatywności, rozwój uzdolnień, myślenia abstrakcyjnego.

Opis dokonań uczniów:
III m. i wyróż. w woj. konk. „Literacki Tomik Młodych Poetów”; I m. i wyróż. w woj. konk. recytatorskim „Usłysz Panie moje słowa”; wyr. w konk. recytatorskim „Warszawska Syrenka”; I i III m. w miejskim konk. ortograficznym; I m. i wyr. w powiatowym konk. plastyczno-czytelniczym „Dawno, dawno temu”.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:
PRZEDMIOTOWYCH

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:
ZAJĘCIA SPORTOWE

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:
Sportowe gry zespołowe w ramach przygotowywania do zawodów. Rozwijanie sprawności fizycznej uczniów. Kształcenie umiejętności współpracy w zespole oraz właściwych postaw w czasie rywalizacji.

Opis dokonań uczniów:
Mistrzostwo Miasta i Powiatu Legionowo -dwukrotnie awans do finału woj. w piłce ręcznej i biegach przełajowych Mistrzostwa Legionowa: I m. piłka ręczna I m. piłka siatkowa I m. piłka koszykowa I m. unihokej I m. tenis stołowy I m. piłka nożna I m. biegi przełajowe I m. czwórbój lekkoatletyczny.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:
SPORTOWYCH

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:
KOŁO PLASTYCZNO – SCENOGRAFICZNE

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:
Rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów. Pobudzanie kreatywności. Kształcenie wyobraźni przestrzennej. Powiązanie z edukacją teatralna.

Opis dokonań uczniów:
I i II Ogólnopol. Konk. Plastycznym Malowane poezją, nagrody w konkursach: fotograficznych,w Ogólnopol. konk. plast. Kartka dla Chorego, wystawy.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:
ARTYSTYCZNYCH

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności:
KOŁO PRZYRODNICZE

Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności:
Zajęcia służą rozwijaniu uzdolnień przyrodniczych z wykorzystaniem wiedzy z fizyki, chemii, biologii, geografii. Udział w festiwalach nauki, wycieczkach edukacyjnych. Realizują projekty edukacyjne.

Opis dokonań uczniów:
Nagrody w powiatowych konkursach przyrodniczych Miłośnicy przyrody, Z matematyką wśród lasów i pól. Projekty edukacyjne.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień:
PRZEDMIOTOWYCH

Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień:

PRZEDMIOTOWYCH
Partnerzy:
CEO, Instytut PAN w Jabłonnie, MOK w Legionowie

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+