Świetlica zaprasza

 

7737373

Nauczyciele świetlicy:

Anna CHODUŃ – KIEROWNIK ŚWIETLICY

Halina DOBKOWSKA

Joanna PISARSKA

Danuta SOBUCKA

Iwona WITAN

Maria DOBRZYŃSKA

Iza KOCZARA

Magdalena LISOWSKA

 

Nasza świetlica to miejsce, gdzie dzieci w miłej i przyjaznej atmosferze spędzają czas wolny.

Zajęcia odbywają się od godziny 7.00 do 17.00.

Zajęcia w świetlicy prowadzone są przez nauczycieli z pasją, dla których dobro dziecka i jego radosna buzia jest najważniejsze!

 

Celem działalności świetlicy jest:

 • Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, w tym różnorodnych form zajęć umożliwiających harmonijny rozwój dziecka,  a w szczególności zajęć ruchowych, muzycznych plastycznych.
 • Rozwijanie zainteresowań.Wdrażanie nawyków dobrego zachowania i współdziałania w grupie.
 • Współpraca z rodzicami i wychowawcami.

 

Oferta zajęć na ten rok szkolny:
Zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane są poprzez prowadzenie następujących zajęć:

 • zajęcia rekreacyjno – sportowe
 • zajęcia plastyczno – techniczne
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia czytelniczo – literackie
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • zajęcia o bezpieczeństwie

W naszej świetlicy obowiązuje KODEKS UŚMIECHU:

Uśmiechnij się!

 • Każde dziecko codziennie radośnie się uśmiecha.
 • Marudzenie jest surowo zabronione.
 • Każde dziecko powinno pomagać innym, szczególnie maluchom i ludziom starszym.
 • Używamy codziennie magicznych słów: proszę , przepraszam, dziękuję, dzień dobry i dowidzenia.
 • Wszelkie krzyki, tupanie i hałasowanie są zabronione.
 • Słuchamy nauczycieli i rodziców.
 • Szanujemy zabawki, gry oraz sprzęt szkolny.
 • Odkładamy na miejsce rzeczy, którymi się bawiliśmy.
 • Dbamy o swój wygląd.

895595959

 

W naszej  świetlicy realizujemy programy i projekty ogólnopolskie oraz autorskie, a także uczestniczymy w akcjach i kampaniach społecznych:

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Program ogólnopolski „Śniadanie daje moc” o zdrowym odżywianiu.

Program ogólnopolski „Akademia Czystych Rąk”, którego celem jest kształtowanie nawyków higienicznych u dzieci.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę” -celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Program profilaktyczny „Nie pal przy mnie proszę” – celem programu jest profilaktyka uzależnień i zachęcanie do zdrowego stylu życia.

Projekt edukacyjny IPN „Historia w kolorach”. Projekt skierowany jest do najmłodszych odbiorców historii najnowszej. Jego głównym celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych – godła, flagi i hymnu.

Ogólnopolski projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” – celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Akcja ogólnopolska  „Cała Polska czyta dzieciom” – celem akcji jest popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Ogólnopolska akcja edukacyjna IPN „Bohaterowie naszych ulic” – celem akcji jest dostarczenie mieszkańcom informacji na temat patrona

Kampania społeczna „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym” założeniem jest pokazanie pozytywnego wpływu, jaki mogą mieć na kierowców ich bliscy. Główny przekaz kampanii skierowany jest nie do kierowców, ale właśnie do ich bliskich – członków rodzin, przyjaciół, osób ważnych w ich życiu.

Projekt Ogólnopolski Szkoła z Klasą 2.0 w ramach tego projektu realizowany jest autorski program edukacyjny „ PLAY TIME”. Celem programu jest  nauczanie wielopłaszczyznowe, pozwalające dziecku uczyć się języka aktywnie, poprzez zabawę i wykorzystując wszystkie zmysły.

Autorski program edukacyjno- profilaktyczny „Bezpieczni przez cały rok” Program ma na celu kształtowanie prawidłowych zachowań oraz właściwych postaw wśród dzieci w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, podczas nauki i zabawy.

Zajęcia  wg programu socjoterapeutycznego  „Przybij piątkę”. Celem programu jest promowanie wśród dzieci zdrowego i stylu życia.

Zajęcia  wg programu wychowawczo- profilaktycznego Kołodziejczyka „Spójrz inaczej”. Celem programu jest przede wszystkim taki wpływ na dziecko, aby umiało poradzić sobie z rozwiązywaniem problemów bez nadmiernego napięcia, które dostarcza mu życie. Dzieci uczył się rozumieć siebie, współżyć z innymi i znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.

 

Akcje charytatywne w świetlicy: kiermasze charytatywne, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Józefowie, współpraca z Samorządem Szkolnym.

Organizujemy konkursy świetlicowe oraz bierzemy udział w konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich.

podziel się...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+