Świetlica zaprasza

 

7737373

Nauczyciele świetlicy:

 Anna Choduń  – kierownik świetlicy

Halina Dobkowska

Iza Koczara

Joanna Marcuniak- Langier

Joanna Wróblewska

Danuta Sobucka

Iwona Witan

Elżbieta Pełka

 

Nasza świetlica to miejsce, gdzie dzieci w miłej i przyjaznej atmosferze spędzają czas wolny.

Zajęcia odbywają się od godziny 7.00 do 17.00.

Zajęcia w świetlicy prowadzone są przez nauczycieli z pasją, dla których dobro dziecka i jego radosna buzia jest najważniejsze!

 

Celem działalności świetlicy jest:

  • Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, w tym różnorodnych form zajęć umożliwiających harmonijny rozwój dziecka,  a w szczególności zajęć ruchowych, muzycznych plastycznych.
  • Rozwijanie zainteresowań.Wdrażanie nawyków dobrego zachowania i współdziałania w grupie.
  • Współpraca z rodzicami i wychowawcami.

 

Oferta zajęć na ten rok szkolny:
Zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane są poprzez prowadzenie następujących zajęć:

  • zajęcia rekreacyjno – sportowe
  • zajęcia plastyczno – techniczne
  • zajęcia umuzykalniające
  • zajęcia czytelniczo – literackie
  • zabawy na świeżym powietrzu
  • zajęcia o bezpieczeństwie

W naszej świetlicy obowiązuje KODEKS UŚMIECHU:

Uśmiechnij się!

  • Każde dziecko codziennie radośnie się uśmiecha.
  • Marudzenie jest surowo zabronione.
  • Każde dziecko powinno pomagać innym, szczególnie maluchom i ludziom starszym.
  • Używamy codziennie magicznych słów: proszę , przepraszam, dziękuję, dzień dobry i do widzenia.
  • Wszelkie krzyki, tupanie i hałasowanie są zabronione.
  • Słuchamy nauczycieli i rodziców.
  • Szanujemy zabawki, gry oraz sprzęt szkolny.
  • Odkładamy na miejsce rzeczy, którymi się bawiliśmy.
  • Dbamy o swój wygląd.

895595959

 

W naszej  świetlicy realizujemy programy i projekty ogólnopolskie oraz autorskie, a także uczestniczymy w akcjach i kampaniach społecznych:

Program ogólnopolski „Śniadanie daje moc” o zdrowym odżywianiu.

Program profilaktyczny „Nie pal przy mnie proszę” – celem programu jest profilaktyka uzależnień i zachęcanie do zdrowego stylu życia.

Ogólnopolski projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” – celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Akcja ogólnopolska  „Cała Polska czyta dzieciom” – celem akcji jest popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia  wg programu wychowawczo- profilaktycznego Kołodziejczyka „Spójrz inaczej”. Celem programu jest przede wszystkim taki wpływ na dziecko, aby umiało poradzić sobie z rozwiązywaniem problemów bez nadmiernego napięcia, które dostarcza mu życie. Dzieci uczył się rozumieć siebie, współżyć z innymi i znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.

 

Akcje charytatywne w świetlicy: kiermasze charytatywne, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Józefowie, współpraca z Samorządem Szkolnym.

Organizujemy konkursy świetlicowe oraz bierzemy udział w konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich.

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+