Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/ 2019

 

7.00 – 8.00       Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Czytanie czasopism lub lektur własnych.

8.00 – 9.00       Sprawdzanie i uzupełnianie braków  pracy domowej   (dla chętnych).  Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce. Gry stolikowe. Zabawy swobodne. Słuchanie piosenek  lub muzyki poważnej dla dzieci. Rozmowy swobodne z dziećmi na różne tematy.

9.00 – 9.50       II śniadanie, porządkowanie sali po śniadaniu. Przygotowanie do zajęć.

9.50 – 11.00      Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznym planem pracy: Zajęcia plastyczno- techniczne przygotowujące dzieci m.in. do różnych konkursów plastycznych, technicznych, teatralnych itp., rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne. Zajęcia muzyczno- relaksacyjne rozwijające zainteresowania muzyczne, granie na instrumentach, nabywanie umiejętności słuchania muzyki poważnej i relaksacyjnej, rozwijanie małej i dużej motoryki poprzez zabawy przy muzyce, wprowadzenie elementów pantomimy  itp. Zabawy integracyjne/ zabawy z chustą animacyjną, kształtujące umiejętność współpracy w grupie.  Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej rozwijające zainteresowania sportowe. Zabawy z wykorzystaniem np.: piłek, skakanek, woreczków. Różne formy pracy z tekstem kształcą umiejętność słuchania, opowiadania, wczuwania się w różne role,  inscenizowania, ćwiczenie i rozwijanie pamięci, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni. Rozwiązywanie konkursów, quizów, zagadek, rebusów itp. Zajęcia okolicznościowe i przygotowywanie programów artystycznych, inscenizacji, zabaw okolicznościowych.

11.00 – 13.30    Porządkowanie sali po zajęciach. Przygotowanie do obiadu: przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w stołówce i podczas spożywania posiłku, mycie rąk. Wyjście na obiad godzina: 11.10, 11.50, 12.50. Schodzenie się dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci. Czytanie bajek terapeutycznych. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub poważnej.

13.30 – 15.30    Nauka własna pod opieką nauczyciela (dla chętnych dzieci). Zajęcia programowe (takie jak w godzinach 9.30- 11.00). Ciche czytanie literatury dziecięcej. Nauka korzystania ze słowników, encyklopedii i innych źródeł informacji. Rozwiązywanie zagadek matematycznych, ćwiczenia ortograficzne. Ciche zabawy  w kącikach zainteresowań. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Spacery i wyjścia na plac zabaw lub boisko szkolne.

15.30 – 17.00    Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi zdolnymi lub zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce. Czytanie literatury i prasy dziecięcej. Rozwiązywanie zagadek, rebusów itp. Zajęcia wg zainteresowań. Porządkowanie sali po zajęciach, rozchodzenie się dzieci.

Ramowy Rozkład dnia warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu, jest elastyczny.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

 

 

 

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+