Rekrutacja do oddziału mistrzostwa sportowego

Dyrektor Zespołu Szkół w Legionowie w roku szkolnym 2017/2018 planuje utworzenie w Szkole Podstawowej nr 8 im. 1 WDP oddziału mistrzostwa sportowego na poziomie klasy VII – o profilu piłka siatkowa dziewcząt. Zainteresowani rodzice proszeni są o dotrzymanie poniższych terminów rekrutacyjnych.

Zasady i terminarz rekrutacji do oddziału mistrzostwa sportowego:

 1. Kandydaci do oddziału mistrzostwa sportowego powinni:
 • mieć bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • zaliczyć próby sprawności fizycznej ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną;
 • do 30 kwietnia br. w sekretariacie szkoły złożyć podanie rodziców z prośbą
  o przyjęcie dziecka do oddziału mistrzostwa sportowego i pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych).

 

 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale mistrzostwa sportowego wynosi 16 godzin lekcyjnych w tygodniu (4 godz. wychowania fizycznego i 12 godzin szkolenia sportowego).
 2. Obowiązująca dokumentacja: podanie rodziców o przyjęcie do oddziału mistrzostwa sportowego, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 3. Ważne terminy:
 • 9 maja 2017 r., godz. 16.00 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 4.
 • 12 maja 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatek, które uzyskały pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w terminie podstawowym.
 • 15 maja 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatek zakwalifikowanych i kandydatek niezakwalifikowanych do przyjęcia
  do oddziału mistrzostwa sportowego.
 1. W przypadku wolnych miejsc w tworzonym oddziale mistrzostwa sportowego – w czerwcu br. będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

zobacz także...