Rekrutacja do oddziału mistrzostwa sportowego i klas sportowych

08 LUTEGO 2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. 1 WDP w Legionowie w roku szkolnym 2018/2019 planuje utworzenie w Szkole Podstawowej nr 8 im. 1 WDP oddziału mistrzostwa sportowego na poziomie klasy VII – o profilu piłka siatkowa dziewcząt oraz klas czwartych sportowych o profilach – piłka siatkowa dziewcząt i pływanie (dziewczęta i chłopcy).  Zainteresowani rodzice proszeni są o dotrzymanie poniższych terminów rekrutacyjnych.

Zasady i terminarz rekrutacji do oddziału mistrzostwa sportowego i klas sportowych:

 1. Kandydaci do oddziału mistrzostwa sportowego i klas sportowych powinni:
 • mieć bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • zaliczyć próby sprawności fizycznej ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną;
 • od 7 do 25 maja br. w sekretariacie szkoły złożyć wniosek rodziców
  z prośbą o przyjęcie dziecka do oddziału mistrzostwa sportowego lub klasy sportowej i pisemną zgodę rodziców.
 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale mistrzostwa sportowego wynosi 16 godzin lekcyjnych w tygodniu (4 godz. wychowania fizycznego i 12 godzin szkolenia sportowego), a w klasach sportowych – 10 godzin (4 godziny wychowania fizycznego i 6 godzin szkolenia sportowego).
 2. Obowiązująca dokumentacja: wniosek rodziców o przyjęcie do oddziału mistrzostwa sportowego lub klasy sportowej, zaświadczenie lekarskie
  o stanie zdrowia.

 

 1. Ważne terminy:
 • 5 czerwca 2018 r., godz. 16.00 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału mistrzostwa sportowego w sali gimnastycznej SP8.
 • 6 czerwca 2018 r., godz. 16.00 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas sportowych w sali gimnastycznej SP8.
 • 12 czerwca 2018 r. do godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w terminie podstawowym.
 • 15 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału mistrzostwa sportowego i klas sportowych.
 • od 22 czerwca 2018 r. od godz. 9.00 do 27 czerwca 2018 r. do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału mistrzostwa sportowego lub klasy sportowej w postaci pisemnego oświadczenia oraz przedłożenia świadectwa promocyjnego do klasy czwartej lub klasy siódmej.
 • 29 czerwca 2018 r. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału mistrzostwa sportowego lub klasy sportowej.
 1. W przypadku wolnych miejsc w tworzonych oddziałach mistrzostwa sportowego i klasach sportowych – będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w następujących terminach:
 • 13 – 17 sierpnia 2018 r. – składanie wniosków.
 • 22 – 23 sierpnia 2018 r. – próby sprawnościowe.
 • 24 sierpnia 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w terminie podstawowym.
 • 27 sierpnia 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału mistrzostwa sportowego lub klas sportowych.
 • Od 27 do 29 sierpnia 2018 r. do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału mistrzostwa sportowego
  lub klasy sportowej w postaci pisemnego oświadczenia oraz przedłożenia świadectwa promocyjnego do klasy czwartej lub klasy siódmej.
 • 30 sierpnia 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału mistrzostwa sportowego i klasy sportowej.

 

Pliki do pobrania:

 >>> wniosek o przyjęcie

  >>> poświadczenie woli zapisu

 

 

 

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

zobacz także...