Rekrutacja do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram rekrutacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. 1 WDP w Legionowie w roku szkolnym 2019/2010 planuje utworzenie w Szkole Podstawowej nr 8 im. 1 WDP dwóch oddziałów sportowych na poziomie klas czwartych  – o profilu piłka siatkowa dziewcząt oraz pływanie (dziewczęta i chłopcy) oraz  jednego oddziału sportowego na poziomie klas VII o profilu – piłka siatkowa dziewcząt i kick-boxingu (dziewczęta i chłopcy). Zainteresowani rodzice proszeni są o dotrzymanie poniższych terminów rekrutacyjnych.

Zasady i terminarz rekrutacji do klas sportowych:

 1. Kandydaci do klas sportowych powinni:
 • mieć bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • zaliczyć próby sprawności fizycznej ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną;
 • od 21 do 31 maja br.w sekretariacie szkoły złożyć wniosek rodziców
  z prośbą o przyjęcie dziecka do klasy sportowej i pisemną zgodę rodziców.
 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasach sportowych – 10 godzin (4 godziny wychowania fizycznego i 6 godzin szkolenia sportowego).
 2. Obowiązująca dokumentacja: wniosek rodziców o przyjęcie do klasy sportowej, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

 

Ważne terminy:

 • 12 czerwca 2019 r., godz. 16.00– przeprowadzenie próby sprawności fizycznej do klas sportowych w sali gimnastycznej SP8.
 • 17 czerwca 2019 r. do godz.13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej w terminie podstawowym.
 • 19 czerwca 2019 r.do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas sportowych.
 • od 21 czerwca 2019 r.od godz. 9.00 do 27 czerwca 2019 r. do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy sportowej w postaci pisemnego oświadczenia oraz przedłożenia świadectwa promocyjnego do klasy czwartej lub klasy siódmej.
 • 28 czerwca 2019 r.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy sportowej.
 1. W przypadku wolnych miejsc w tworzonych klasach sportowych – będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w następujących terminach:
 • 12 – 16 sierpnia 2019 r.– składanie wniosków.
 • 21 – 22 sierpnia 2019 r.– próby sprawnościowe.
 • 23 sierpnia 2019 r. godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej w terminie podstawowym.
 • 26 sierpnia 2019 r. godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas sportowych.
 • Od 26 do 28 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy sportowej w postaci pisemnego oświadczenia oraz przedłożenia świadectwa promocyjnego do klasy czwartej lub klasy siódmej.
 • 29 sierpnia 2019 r. godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy sportowej.

 

Pliki do pobrania:

 

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

zobacz także...