SZKOŁA Z KLASĄ

Nasza szkoła jest SZKOŁĄ Z KLASĄ

We wrześniu 2002 roku Szkoła Podstawowa nr 8 przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”. Program przygotowała „Gazeta Wyborcza”, fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
Zadaniem szkoły było zrealizowanie sześciu zasad akcji, wybranych z trzydziestu przygotowanych przez Organizatorów zadań.

Ukoronowaniem naszych działań było otrzymanie w październiku 2003 roku Certyfikatu i Dyplomu „Szkoły z Klasą”.

 

Udział w tak masowej akcji był dla całej społeczności szkolnej wielkim wyzwaniem. Nasze działania promowały nowy sposób myślenia o oświacie i zasadach wspierających nowoczesną, efektywną edukację. Miały ogromny wpływ na ożywienie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Pozytywnie wpłynęły na zacieśnienie więzi i sympatii wśród zespołów realizujących zadania.

Akcja „Szkoła z klasą” pokazała, jak wielu nauczycieli naszej szkoły uczy twórczego i krytycznego myślenia, dba o dobry klimat, rozwija w dzieciach wrażliwość, pomaga im uwierzyć w siebie i przygotowuje ich do dorosłości w nowoczesnym, szybko zmieniającym się świecie. To ambitne, często nowatorskie wyzwanie, potwierdziło, jak bardzo zależy nauczycielom, uczniom i ich rodzicom na promowaniu naszej szkoły i kształtowaniu jej wspaniałego wizerunku.
W roku szkolnym 2003/2004 szkoła przystąpiła do projektu zajęć pozalekcyjnych w ramach „MAŁYCH GRANTÓW – Akademii Szkoły z Klasą”.
Do realizacji projektu zajęć pozalekcyjnych w ramach MAŁYCH GRANTÓW” – Akademii Szkoły z Klasą” wylosowano propozycję opracowaną przez Iwonę Sienkiewicz i Marzenę Michrowską, pt: „Mali podróżnicy po krajach Unii Europejskiej”.
W roku szkolnym 2004/2005 nasza szkoła przystąpiła do kolejnego programu „Szkoły z klasą” CZYTAM (LEGO), MYŚLĘ (COGITO), DZIAŁAM (AGO), który był prowadzony przez Agorę S.A, wydawcę „Gazety Wyborczej i portal Gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerem akcji jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Całe grono pedagogiczne skupiło się na rozwijaniu u swych uczniów trzech umiejętności, których młodzi ludzie potrzebują najbardziej: czytania ze zrozumieniem, myślenia twórczego i działania obywatelskiego.
Akcja polega na realizowaniu na różnych przedmiotach tych sprawności, testowaniu ćwiczeń i zadań z zakresu kształcenia danej umiejętności. Efektem jest umieszczenie na przydzielonej przez organizatorów stronie internetowej co najmniej czterech scenariuszy nauczycielskich i pięciu uczniowskich.
Szkoły podstawowe były zwolnione z tego obowiązku, jednak nasi uczniowie bardzo chcieli wykonać to zadanie.
Przygotowanie prezentacji pozwoliło na integrację zespołów nauczycielskich, wymianę doświadczeń, poszerzenie wiedzy dotyczącej strategii nauczania czytania ze zrozumieniem, myślenia i działania. Z prowadzonych zajęć wg opracowanych scenariuszy najwięcej skorzystali uczniowie.
Ogromne znaczenie miała również współpraca ze szkołami z najdalszych zakątków Polski. Mogliśmy do swojej pracy wprowadzić ich pomysły i podzielić się własnymi.
Dzięki udziałowi w programie miałam wpływ na promocję i kształtowanie właściwego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i w sieci Internet.

Zdobyliśmy sprawności: LEGO, COGITO, AGO

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+