Szkoła współpracy

szkola_wspolpracy1-001

Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie od września 2014 roku bierze udział w realizacji Ogólnopolskiego Projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

W projekcje biorą udział uczniowie, rodzice i nauczyciele. Naszą szkołę reprezentują:
– Nauczyciele: Małgorzata Dybowska, Wioletta Majewska
– Uczniowie: Emilia Gawkowska, Gabriela Woszczyk
– Rodzice: Marcin Słupecki, Sebastian Bucki

W ramach realizacji projektu będziemy próbować wprowadzić „modę” na współpracę. Współpracują wszyscy, ze wszystkimi. Czy to możliwe? Naszym zdaniem tak, jeśli tylko wiemy, co chcemy zmienić i w jaki sposób. Dlatego naszą działalność rozpoczynamy od debat uczniowskich, nauczycielskich i w Radzie Rodziców. Ich wyniki będziemy prezentować na stronie internetowej naszej szkoły. Zaglądajcie!!!

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+