Plan zajęć pozalekcyjnych klas 1-3

Plan zajęć pozalekcyjnych dla klas I – III w roku szkolnym 2016 / 2017 (semestr II)

Koła przedmiotowe

Lp. Nazwa zajęć Klasa Prowadząca Sala Godzina

 

PONIEDZIAŁEK

 

1.

Zajęcia rozwijające edukację polonistyczną  i matematyczną

 

II h E. Zych s. 057 11.50-12.35
2.

Koło informatyczno –polonistyczne

 

III a I. Sienkiewicz s. 135 12.55-13.40
3.

Koło informatyczno –matematyczne

 

III a I. Sienkiewicz s. 135 13.45-14.30

 

WTOREK

 

1.

Koło rozwijające kreatywność i logiczne myślenie

 

III c A. Rodak CM 9.50-10.35
2.

Zajęcia rozwijające edukację polonistyczną i matematyczną

 

II g E. Kijanka s. 13 10.50 – 11.35
3.

Zajęcia rozwijające edukację polonistyczną i matematyczną

 

II a M. Żbikowska s. pani T.O. 11.50-12.35
4.

Koło szachowe

 

I – III L. Michalska s. 135 12.55-13.40

 

ŚRODA

 

1.

Zajęcia rozwijające edukację polonistyczną i matematyczną

 

 

III f

 

D. Młynarek

 

s. 013

 

9.50 – 10.35

2.

Koło „ Z koziołkiem Matołkiem…”

 

I a E. Bandzul s. 013 10.45 – 11.30
3.

Zajęcia rozwijające edukację polonistyczną    i matematyczną

 

III d A.      Litwin CM 10.45 – 11.30
4.

Koło matematyczne

 

III e E. Pełka s. 024 11.50-12.35
5.

Koło plastyczne

 

II c M . Michrowska s. 125 12.55-13.40
6.

Koło czytelnicze

 

I b M. Stokowska

hol

sekretariat

12.55-13.40
7.

Koło matematyczne

 

II f D. Frączkowska s. 015 15.35 – 16.20
8.

Koło komputerowe

 

I –III L. Michalska s.135 15.35 – 16.20
9.

Chór szkolny

 

I – IV

 

A. Rodak

s. 125 15.35 – 16.20

 

CZWARTEK

 

1.

Zajęcia rozwijające edukację polonistyczną   i matematyczną

 

II d K. Ficek s. 013 11.50-12.35
2.

Zajęcia rozwijające edukację polonistyczną   i matematyczną

 

III f D. Młynarek s. 013 12.55-13.40
3.

Zajęcia rozwijające edukację polonistyczną   i matematyczną

 

II h E. Zych s. N6 13.50 – 14.35
4.

Koło eucharystyczne

 

III Ks. A. Sulej s. 125 14.45 – 15.30
5.

Koło ortograficzne

 

III b I. Sawicka s. N1 15.35 – 16.20

 

PIĄTEK

 

1.

Zajęcia katechetyczno – plastyczne Święta w tradycji kościelnej

 

I – III Ks.P. Domański CM 8.00 – 8.45
2.

Zajęcia artystyczne

 

II b A. Carbuch – Leszczyńska świetlica 9.50 – 10.45
3.

Koło szachowe

 

I c B. Guzek s. 135 13.50 – 14.35
4.

Zajęcia sportowe

 

II e L. Sieja s. gimn. 15.35 – 16.20

 

 

Zajęcia wspomagające

Lp. Nazwa zajęć Klasa Prowadząca Sala Godzina

 

PONIEDZIAŁEK

 

1.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

III b I. Sawicka s. 024 11.45-12.30
2.

Terapia pedagogiczna

 

III b E. Bandzul s. reed. 12.55 – 13.40

 

WTOREK

 

1.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

II g E. Kijanka s. 057 9.50 – 10.35
2.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

II b A. Carbuch – Leszczyńska biblioteka 10.45 – 11.30
3.

Zajęcia indywidualne – j. angielski

 

M.O. I. Sienkiewicz s. pani T.O. 11.50-12.35

 

4.

 

Terapia pedagogiczna I a E. Bandzul s. reed. 11.50-12.35

 

ŚRODA

 

1.

Terapia pedagogiczna

 

III e E. Bandzul s. reed. 11.50-12.35
2.

Terapia pedagogiczna

 

I b E. Bandzul s. reed. 12.55-13.40
3.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

III e E. Pełka biblioteka 12.55-13.40
4.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

I c

 

B Guzek

s.135 9.50 – 10.35

 

CZWARTEK

 

1.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

I a E. Bandzul s.13 10.45 – 11.30
2.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

III d A.  Litwin s. 024 12.55 – 13.40
3.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

I b M. Stokowska s. 135 12.55 -13.40
4.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

II a M. Żbikowska s. 015 15.30 – 16.25

 

PIĄTEK

 

1.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

II c M. Michrowska CM 10.45 – 11.30
2.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

II d K. Ficek s. 024 11.50 – 12.35

 

 

 

podziel się...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+