Nauczyciele przedmiotowcy

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH
PRZEWODNICZĄCA: Magdalena LISOWSKA – nauczycielka języka polskiego
Beata SZYMAŃSKA– nauczycielka języka polskiego
Ewa SAMOJEDNIK-ZALEWSKA – nauczycielka języka polskiego
Ewa DZIURA – nauczycielka języka polskiego
Barbara GÓRSKA – BEREK – nauczycielka języka polskiego
Halina DOBKOWSKA – nauczycielka języka polskiego
Wioletta MAJEWSKA – nauczycielka języka polskiego
Anna KOŁODYŃSKA – nauczycielka języka polskiego
Aleksandra ROKICKA-SZYMAJDA – nauczycielka języka polskiego
Danuta ŚWIĄTKOWSKA-MOCZYDŁOWSKA – nauczycielka bibliotekarz
Wioletta MISIASZEK – nauczycielka bibliotekarz
Elżbieta BAJOREK – nauczycielka religii
Janusz CHŁUS – nauczyciel muzyki
Jadwiga ŚWIDERSKA – nauczycielka historii i plastyki
Joanna KOSIOROWSKA – nauczycielka zajęć technicznych i plastyki
Monika STAŃCZAK – nauczycielka historii (urlop)
Arletta MARZĘCKA – nauczycielka historii i WOS-u
Marcin KOŚCIESZA – nauczyciel historii i WOS-u
Maria DOBRZYŃSKA – nauczycielka historii, WOS – u i etyki
Zofia PERKOWSKA – nauczycielka religii
Barbara JAŚNIEWICZ – nauczycielka religii i języka polskiego
Katarzyna TELLER – WESOŁOWSKA – nauczycielka wychowania do życia w rodzinie

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH
PRZEWODNICZĄCA: Agnieszka MADAJCZAK– nauczycielka matematyki
Elżbieta BACZEWSKA – nauczycielka matematyki i zajęć komputerowych (urlop)
Agnieszka CZARKOWSKA – nauczycielka zajęć komputerowych i fizyki
Kamila ŻYŁOWSKA – nauczycielka matematyki
Aneta BONAT – nauczycielka matematyki i fizyki
Anna WIERZBICKA – nauczycielka matematyki
Joanna GROBLEWSKA – nauczycielka matematyki
Jacek HEPNER – nauczyciel informatyki
Ewa JAŚKIEWICZ – BRODA – nauczycielka fizyki
Teresa LASOWY – nauczycielka matematyki
Zofia PLECHAWSKA – nauczycielka przyrody
Bożena JURKOWSKA – nauczycielka przyrody
Joanna OTOWSKA – nauczycielka przyrody
Izydora GOCAJNA – nauczycielka fizyki
Agnieszka JAKUBOWSKA – nauczycielka biologii
Halina ROKSELA – nauczycielka biologii i chemii
Marianna SOKOLNICKA – nauczycielka matematyki
Joanna KAPUSTA – nauczycielka geografii i biologii

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
PRZEWODNICZĄCA: Dorota RUSZKOWSKA– nauczycielka języka angielskiego
Karolina KRÓLIKOWSKA – GAJEK – nauczycielka języka angielskiego
Anna MROCZKOWSKA – nauczycielka języka angielskiego
Alina SUŁKOWSKA – nauczycielka języka angielskiego (urlop)
Iga ŚLASKA-SKORUPA – nauczycielka języka angielskiego
Ewa SOBOL-ZAGAJEWSKA – nauczycielka języka angielskiego
Maria BLACHOWSKA – nauczycielka języka angielskiego
Artur OLSZEWSKI – nauczyciel języka angielskiego
Agnieszka WODOWSKA nauczycielka języka angielskiego
Mariola SECH – RADOMSKA – nauczycielka języka niemieckiego
Marta BRUKWICZ – nauczycielka języka niemieckiego

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
PRZEWODNICZĄCA: Aneta OSYPIUK i Dariusz ŚWISTEK– nauczyciele wychowania fizycznego
Jakub BOKUNIEWICZ – nauczyciel wychowania fizycznego
Ewa BUDKA – nauczycielka wychowania fizycznego
Katarzyna MADEJ – nauczycielka wychowania fizycznego (urlop)
Wojciech SIECZYCH – nauczyciel wychowania fizycznego
Tomasz SZCZEPANIUK – nauczyciel wychowania fizycznego
Krzysztof KUNA – nauczyciel wychowania fizycznego
Jacek KMIOŁEK – nauczyciel wychowania fizycznego
Janusz PATRIAK – nauczyciel wychowania fizycznego
Dawid MICHOR – nauczyciel wychowania fizycznego

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
PRZEWODNICZĄCA: Iwona SIENKIEWICZ
Beata GUZEK – nauczycielka techniki
Elżbieta BANDZUL
Małgorzata DYBOWSKA
Anna DZIĘGIELEWSKA (urlop)
Dorota FRĄCZKOWSKA
Marta GREGORCZYK – ŚWISTEK
Anna LIPIŃSKA – nauczycielka historii
Małgorzata MATUSZEWSKA
Marzena MICHROWSKA
Ligia MICHALSKA – nauczycielka zajęć komputerowych
Anita RODAK – nauczycielka muzyki
Bogumiła SIKORSKA
Iwona SAWICKA
Liliana SIEJA
Anita DUDA
Justyna KACZMARCZYK – nauczycielka języka angielskiego
ksiądz Andrzej SULEJ – nauczyciel religii
ksiądz Piotr DOMAŃSKI – nauczyciel religii
NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY
Agnieszka ADAMSKA
Monika MAZURUK
Anna KŁODAWSKA
Bogusława KUKLA
Małgorzata MRÓZ
Urszula MIERZWA
Marta MICHOŃ – MAZUR
Monika NAŁĘCZ
Teresa OLENDRZYŃSKA
Agnieszka ŚMIGIELSKA
Lidia SOBIERAJ
Aneta PISARZEWSKA
Beata FRĄCZEK
Anna STYŚ
Ewelina PODGÓRSKA (urlop)
Monika WRÓBLEWSKA
Beata CHOJNACKA

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Anna CHODUŃ – KIEROWNIK ŚWIETLICY
Agnieszka CARBUCH – LESZCZYŃSKA
Joanna MARCINIAK- LANGIER (urlop)
Joanna WRÓBLEWSKA
Danuta SOBUCKA
Iwona WITAN
Elżbieta PEŁKA

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+