Kryteria przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Legionowo,  07.06.2017 r.

 Kryteria przyznawania stypendium  za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Dyrektora Zespołu Szkół w Legionowie

 za rok szkolny 2016/2017

 

Komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Legionowie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, postanowiła przyjąć następujące kryteria przyznawania stypendium:

  1. Stypendium za wyniki w nauce:

przyznawane będzie uczniom klas czwartych, piątych i szóstych, którzy osiągnęli średnią arytmetyczną ocen co najmniej 5,20 i wzorowe lub bardzo dobre  zachowanie.

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe :

szczególne osiągnięcia sportowe uczniów na szczeblu międzyszkolnym w dyscyplinach: unihokej, biegi przełajowe, mini koszykówka, piłka siatkowa, mini piłka nożna, czwórbój lekkoatletyczny.

 

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

zobacz także...