Kryteria przyznawania stypendium Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie uczniom klas 4 – 6

Kryteria przyznawania stypendium

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8  w Legionowie

uczniom klas 4 – 6

 za wyniki w nauce po I semestrze

roku szkolnego 2017/2018

 

Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, postanowiła przyjąć następujące kryteria przyznawania stypendium:

  1. Stypendium za wyniki w nauce:

przyznawane będzie uczniom klas czwartych, piątych i szóstych, którzy osiągnęli średnią arytmetyczną ocen co najmniej 5,10 i wzorowe lub bardzo dobre  zachowanie.

 

 

 

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

zobacz także...