POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 7, 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ i 3 GIMNAZJUM

REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS 7, 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ i 3 GIMNAZJUM

 

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych oraz ujawnianie talentów wśród uczniów.
 2. Zachęcanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, samodoskonalenia i kreatywnego myślenia.
 3. Kształtowanie rozumienia i posługiwania się językiem matematyki.
 4. Przekonanie uczniów, że matematyka to nie suche rachunki, a sztuka logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i wnioskowania.
 5. Podniesienie poziomu kształcenia matematycznego.
 6. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych w dalszych etapach kształcenia.

 

Organizacja konkursu:

Eliminacje są dwustopniowe.

 • I etap – szkolny,
 • II etap – międzyszkolny.

 

I etap – szkolny

 1. I etap będzie przeprowadzony na terenie zainteresowanych szkół przez Komisje Szkolne złożone z co najmniej dwóch nauczycieli matematyki. Komisje szkolne powołują Dyrektorzy zainteresowanych konkursem szkół. Zawody odbywają się we wszystkich szkołach w tym samym terminie:
  19 lutego 2019 roku o godzinie 9:00 i trwają 120 minut od chwili rozdania zestawów.
 2. Zadania w tej edycji konkursu prześlemy odpowiednio wcześniej mailem. Szkolne komisje konkursowe wydrukują i powielą odpowiednią ilość zestawów zadań.
 3. Prace uczniów na każdym etapie są kodowane.
 4. Uczniowie mają do rozwiązania 5 zadań punktowanych po 5 punktów.
 5. Rozkodowanie prac następuje po ich sprawdzeniu.
 6. Dyskwalifikują uczestnika:
  • inne niż przewidziane zasady kodowania prac,
  • używanie korektora,
  • pisanie ołówkiem,
  • niesamodzielność rozwiązywania zadań.
 7. Prace I etapu sprawdzają członkowie Szkolnych Komisji Konkursowych na podstawie przesłanych kryteriów oceniania i punktacji.
 8. Do drugiego etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia w I etapie.
 9. Protokół z przebiegu I etapu szkolnego, z listą osób zakwalifikowanych do II etapu należy przesłać
  w terminie do końca marca 2019 roku na adres Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowie, 05-119 Legionowo, ul Zegrzyńska 3 z dopiskiem Powiatowy Konkurs Matematyczny, lub mailem na adres sp8leg@wp.pl

 

 

II etap – międzyszkolny

 I etap konkursu odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej nr 8
w Legionowie.

 1. Uczestnicy będą mieli 120 minut na rozwiązanie 5 zadań punktowanych po 5 pkt za każde.
 2. Prace oceni komisja składająca się z nauczycieli matematyki zainteresowanych konkursem (po jednym
  z każdej szkoły)
 3. Koszty dojazdu uczestników konkursu, ich opiekunów i nauczycieli ponoszą jednostki delegujące.
 4. Uczestnicy II etapu konkursu powinni zabrać ze sobą legitymację szkolną, przybory do pisania i rysowania oraz obuwie na zmianę.
 5. Laureatami konkursu zostają uczestnicy II etapu, którzy uzyskają trzy kolejne najwyższe wyniki na poziomie każdej klasy.
 6. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie jego wyników odbędzie się w drugiej połowie maja 2019 roku
  w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie.

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w Konkursie:

Klasa 7

 1. Działania na liczbach wymiernych.
 2. Obliczenia procentowe.
 3. Rozwiązywanie równań i nierówności.
 4. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.
 5. Własności figur geometrycznych.
 6. Obliczanie pól wielokątów.

Klasa 8

 1. Działania na liczbach rzeczywistych.
 2. Obliczenia procentowe.
 1. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa w zadaniach.
 2. Obliczanie pól i obwodów wielokątów. Wykorzystanie własności wielokątów np.: liczba przekątnych, suma kątów.
 3. Rozwiązywanie równań i nierówności.
 4. Zadania z treścią z zastosowaniem równań i nierówności.
 5. Przekształcanie wyrażeń z symbolami liczbowymi.
 6. Potęgi i pierwiastki.
 7. Wyrażenia algebraiczne (z uwzględnieniem wzorów skróconego mnożenia)

Klasa 3 gimnazjum

 1. Działania na potęgach o wykładniku całkowitym.
 2. Działania na pierwiastkach.
 3. Wykorzystanie własności działań na potęgach i pierwiastkach do obliczeń procentowych.
 4. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia.
 5. Równania i nierówności z wartością bezwzględną.
 6. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań, nierówności oraz wzorów skróconego mnożenia.
 7. Rozwiązywanie układów równań. Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań tekstowych.
 8. Podobieństwo figur.
 9. Rozwiązywanie zadań problemowych z geometrii płaskiej.
 10. Rozwiązywanie nietypowych zadań dotyczących pól i objętości brył (w tym brył obrotowych).
 11. Elementy rachunku prawdopodobieństwa.

 

                                                                                                                nauczyciele matematyki

                Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie

>>>Regulamin konkursu matematycznego 7, 8, 3 gim 2018_2019 do pobrania

 

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+