Międzyszkolny Konkurs Historyczny: „Królowie polscy”

Dyrektor Zespołu Szkół w Legionowie wraz z nauczycielami historii pragnie poinformować o zorganizowaniu Międzyszkolnego Konkursu Historycznego: „Królowie polscy” dla uczniów klas 4, 5 i 6 Szkół Podstawowych z terenu miasta, gminy i powiatu Legionowo oraz zaprosić do wzięcia w nim udziału.

Konkurs organizowany jest po raz pierwszy w celu integracji szkół powiatu, rozwijania zainteresowań, ujawniania talentów, pogłębiania wiedzy o historii Polski i jej władców, wśród uczniów Szkoły Podstawowej. Zamierzeniem konkursu jest również zwrócenie szczególnej uwagi na jeden okres dziejów oraz działań poszczególnych królów i władców Polski.

Organizator przewiduje, że do 13.01.2017 r. poszczególne Szkoły wytypują i zgłoszą do udziału w konkursie maksymalnie 3 uczniów ze szkoły. Konkurs będzie składał się wyłącznie z testu, który odbędzie się 7 lutego 2017 roku, godz. 1000. Pytania testowe będą typu zamkniętego, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, z rodzaju: prawda / fałsz, połącz w pary, krzyżówka, itp.. Uczniowie będą mieli możliwość również udzielenia odpowiedzi w ramach pytań otwartych, w których punktowana będzie szczegółowość opisu i faktów.
Sprawdzenie prac, podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia tj. 7 lutego 2017 roku w Zespole Szkół w Legionowie. Dyplomy i nagrody książkowe otrzyma 3 finalistów konkursu, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Odpowiedzialnymi za organizację konkursu będą panie: mgr Monika Stańczak i mgr Jadwiga Swiderska.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

podziel się...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+