MINIKONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4, 5 i 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

REGULAMIN

MINIKONKURSU MATEMATYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS 4, 5 i 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Cele konkursu:

 

 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych oraz ujawnianie talentów wśród uczniów szkoły podstawowej.
 2. Kształtowanie twórczego podejścia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.
 3. Zachęcanie do pożytecznego spędzania wolnego czasu.
 4. Podniesienie poziomu kształcenia matematycznego w szkołach podstawowych.
 5. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych w dalszych etapach kształcenia.

 

Organizacja konkursu:

Eliminacje są dwustopniowe:

 • I etap – szkolny,
 • II etap – międzyszkolny.

 

I etap – szkolny

 1. I etap będzie przeprowadzony na terenie zainteresowanych szkół podstawowych przez Komisje Szkolne, złożone, z co najmniej dwóch nauczycieli matematyki. Komisje szkolne powołują dyrektorzy zainteresowanych konkursem szkół. Zawody odbywają się we wszystkich szkołach
  w tym samym terminie: 19 lutego 2019 roku o godzinie 900 i trwają 75 minut od chwili rozdania zestawów.
 2. Kopertę z zadaniami przesłanymi drogą e-mailową należy otworzyć na godzinę przed eliminacjami szkolnymi celem powielenia przysłanych zadań.
 3. Prace uczniów na każdym etapie są kodowane.
 4. Uczniowie mają do rozwiązania 10 zadań (5 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych).
 5. Rozkodowanie prac następuje po ich sprawdzeniu.
 6. Dyskwalifikują uczestnika:
  • inne niż przewidziane zasady kodowania prac,
  • używanie korektora,
  • pisanie ołówkiem,
  • niesamodzielność rozwiązywania zadań.
 7. Prace I etapu sprawdzają członkowie Szkolnych Komisji Konkursowych na podstawie przesłanych kryteriów oceniania i punktacji. Kopertę z kluczem rozwiązań należy otworzyć po zakończeniu etapu szkolnego.
 8. Do drugiego etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali, co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia w I etapie.
 9. Protokół z przebiegu I etapu szkolnego, z listą osób zakwalifikowanych do II etapu należy przesłać, w nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2019 roku na adres

Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowie, 05-119 Legionowo, ul Zegrzyńska 3 z dopiskiem Minikonkurs Matematyczny lub mailem na adresy sp8leg@wp.pl , minikonkursmatematyczny@gmail.com

 1. Wraz z protokołem i listą uczniów zakwalifikowanych do II etapu, należy przesłać nazwisko nauczyciela, który będzie pracował w Komisji II etapu konkursu.

 

II etap – międzyszkolny (powiatowy)

 1. II etap konkursu odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej
  nr 8 w Legionowie.
 2. Uczestnicy będą mieli 75 minut na rozwiązanie 10 zadań (5 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych).
 3. Prace oceni komisja składająca się z nauczycieli matematyki wydelegowanych z zainteresowanych konkursem szkół podstawowych.
 4. Koszty dojazdu uczestników konkursu, ich opiekunów i nauczycieli ponoszą jednostki delegujące.
 5. Uczestnicy II etapu konkursu powinni zabrać ze sobą legitymację szkolną, przybory do pisania
  i rysowania oraz obuwie na zmianę.
 6. Tytuł finalisty otrzymuje uczestnik II etapu konkursu, który uzyskał powyżej 70% punktów możliwych do zdobycia. W trakcie uroczystości podsumowania konkursu finaliści otrzymają dyplom i nagrodę.
 7. Laureatami konkursu zostają uczestnicy II etapu, którzy uzyskali powyżej 80% punktów możliwych do zdobycia. Laureaci otrzymają pamiątkowy dyplom i nagrodę.
 8. Prace konkursowe mogą być udostępnione, na wniosek uczestnika konkursu, do wglądu uczniowi pod opieką nauczyciela lub rodziców, w przeciągu tygodnia od ogłoszenia wyników
  II etapu konkursu, po uprzednim kontakcie osobistym lub telefonicznym z Przewodniczącą Komisji Konkursowej.
 9. Nagrody i dyplomy będą wręczone podczas uroczystego podsumowania konkursu – w maju 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie.

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w Konkursie:

Klasy 4

 1. Działania na liczbach naturalnych.
 2. Podstawowe figury geometryczne. Skala.
 3. Pola figur płaskich (prostokąta i kwadratu).
 4. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

 

Klasy 5

 1. Działania na liczbach naturalnych.
 2. Ułamki zwykłe.
 3. Ułamki dziesiętne.
 4. Podstawowe figury geometryczne.
 5. Pola figur płaskich.

 

Klasy 6

 1. Działania na liczbach naturalnych i na ułamkach.
 2. Działania na liczbach wymiernych.
 3. Procenty.
 4. Wyrażenia algebraiczne.
 5. Skala.
 6. Własności figur płaskich.
 7. Pola figur płaskich.
 8. Graniastosłupy.

 

 

nauczyciele matematyki

Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie

 

>>>Regulamin Minikonkursu Matematycznego 2018_2019 do pobrania

 

 

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+