Informacje dla rodziców

Biblioteczka Rodzica

Dysleksja

Sguires Garry – Pomóż dziecku z… dysleksją

Lewison Joan – Pomóż dziecku… z dysgrafią

Raymond Sally – Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją. Poradnik dla rodziców.

Reid Gavin – Dysleksja

Brejnak W. – Dysleksja- nie jesteś sam

Nauczanie

Alex Sabine – Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóż mi się uczyć T. 1-4

Limont Wiesław – Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych

Batest J. Munda S. – Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane

Leo Sigrid – Nagle wszystko rozumiem! Jak pomóc dziecku, aby się modło lepiej uczyć? Poradnik dla rodziców.

Fisher G., Cummings R. – Poradnik przetrwania dla dzieci z trudnościami w uczeniu się Wybrane zagadnienia
edukacji uczniów zdolnych

Buchner Ch. – Sukces w szkole jest możliwy

Problemy z zachowaniem dziecka

Friesen Astrid – Od agresji do czułości. Poradnik dla rodziców i pedagogów

Wolańczyk T. – Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć. Książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy

Buchner Ch.- Jak pomóc zastraszonemu dziecku?

Pospiszyl Irena – Razem przeciw przemocy

Nadeau G Dixon B. – Naucz się opanowania i koncentracji. Książka o ADHD dla dzieci

Spohrer K. E. – Pomóż dziecku z ADHD

Wychowanie

Jędrzejewski Marek – Młodzież a subkultury

Gębuś Dorota – Rodzina tak, ale jaka?

Korczak Janusz – Jak kochać dziecko? Prawo dziecka do szacunku

Pauling Peter – Szczęśliwe dzieci, czyli udane wychowanie

Leger Elke – Jak dzieci uczą się wartości? Poradnik dla rodzica.

Lansado Nessia – Zazdrosne dzieci

Buchner Christina – Ja chcę być po prostu ważny. Co dzieci chcą powiedzieć przez swoje zachowanie? Poradnik dla rodziców i wychowawców.

Rashkin Rachel – Poczuj się lepiej. Spokojnie to tylko terapia

Kauffman G., Raphael Espeland – Poznaj sam siebie. Bądź sobą! Jak kształtować silną osobowość i pozytywną samoocenę u dzieci.

Stala Józef – Dzisiejsza młodzież powiedziała, że.. Problemy i wyznania

Kaniak-Urban Ch – Każde dziecko ma swoje mocne strony

Al.-khamisy D. – Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania

Rogge Jan-Uwe – Kiedy dzieci się dąsają

Lemper-Pychlau M. – Dzieci potrzebują dyscypliny

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+