Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Szanowni Państwo, Drodzy Darczyńcy!

Fundacja „Dla Edukacji” działa od jesieni 2006 roku przy Zespole Szkół w Legionowie. W ramach środków pozyskanych od darczyńców zajmuje się, organizowaniem i finansowaniem programów mających na celu unowocześnienie bazy dydaktycznej i infrastruktury sportowej szkoły oraz działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów.
Z funduszy wpłaconych na rzecz fundacji do 2013 roku sfinansowano zakup mebli do sal lekcyjnych, zakup sprzętu sportowego do siłowni, kotary do sali gimnastycznej, 20 zestawów komputerowych do pracowni internetowej, wyposażenia szatni przy sali wychowania fizycznego, zakup dwóch tablic interaktywnych do pracowni przedmiotowych, laptopy i projektory.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działalność fundacji, są otwarci na potrzeby uczniów szkoły i starają się zapewnić coraz lepsze warunki do nauki i odpoczynku dzieciom i młodzieży Zespołu Szkół w Legionowie.

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+