O fundacji

Szanowni Rodzice! Przyjaciele szkoły!

Świadomie zdecydujcie o przeznaczeniu 1% podatku dochodowego za 2016 rok, przekazując go na rzecz swoich dzieci poprzez organizację pożytku publicznego, jaką jest FUNDACJA DLA EDUKACJI przy Zespole Szkół w Legionowie, do którego uczęszcza wasze dziecko.

FUNDACJA DLA EDUKACJI działa od jesieni 2006 roku przy Zespole Szkół w Legionowie. Pozyskane środki finansowe (min. 1% Państwa podatku dochodowego) przeznaczy na:
– organizowanie i finansowanie zajęć, warsztatów, koncertów, konkursów, zawodów sportowych, wycieczek i wypoczynku uczniów,
– organizowanie i finansowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów na terenie placówek oświatowych i poza nimi,
– organizowanie i finansowanie programów mających na celu unowocześnienie bazy dydaktycznej i infrastruktury sportowej szkoły.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

Należy wypełnić odpowiednią ru/zs.legionowo.plbrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA DLA EDUKACJI (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Dane do formularza PIT – zeznanie roczne
FUNDACJA DLA EDUKACJI
KRS 0000268281

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla FUNDACJI DLA EDUKACJI, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać organizację pożytku publicznego.
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 – 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

Zapłacić podatek.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży” 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy „weźmie” różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?
– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
– podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie.

FUNDACJA DLA EDUKACJI
KRS 0000268281

ul. Zegrzyńska 3
05-119 Legionowo (siedziba w Zespole Szkół w Legionowie).

NIP 536 181 16 10
Nr rachunku bankowego 62 8013 0006 2005 0015 3373 0001

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+