Procedura wydania opinii o uczniu

PROCEDURA WYDANIA OPINII O UCZNIU –  NA PROŚBĘ RODZICA

  1. Rodzic (wnioskodawca) składa w sekretariacie szkoły wniosek dotyczący wydania opinii (wniosek do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły).
  2. Niezwłocznie po złożeniu wniosku, nauczyciel/nauczyciele zobowiązany do wydania opinii o uczniu zostaje powiadomiony o konieczności jej wystawienia.
  3. Nauczyciel wydaje opinię o uczniu w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
  4. Nauczyciel składa opinię o uczniu w sekretariacie szkoły w celu zatwierdzenia jej przez dyrektora szkoły.
  5. Rodzic odbiera informację z sekretariatu szkoły za pokwitowaniem odbioru.
  6. Wniosek złożony przez wnioskodawcę oraz kopia opinii pozostają w dokumentacji ucznia.

Wniosek o wydanie opinii do pobrania >>>

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+