Kalendarz uroczystości szkolnych

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

 na rok szkolny 2016/2017

 

Lp. Nazwa uroczystości Termin realizacji    Osoby odpowiedzialne:
1. Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 1 IX 2016 r. p. M. Matuszewska, p. W. Majewska, p. A. Rodak,                p. A. Osypiuk,  p. M. Karaś-Gmitrzuk, p. H. Dobkowska,        p. J. Świderska, p. J. Kosiorowska,
2.

 

Europejski Dzień Języków Obcych

 

26 IX 2016 r.

K. Lewandowska A. Mroczkowska, E. Sobol-Zagajewska,

p. A. Sułkowska

 

3.

Niedziela z wojskiem 15 IX 2016 r. p. A. Rodak
4.

 

Święto KEN – Dzień Nauczyciela

 

14 X 2016 r. p. K. Błażejewska, p. H. Dobkowska

 

5.

 

30 – lecie Szkoły Podstawowej nr 8

 

21 X 2016 r.

p. M. Matuszewska, p. W. Majewska, p. A. Rodak,

p. A. Osypiuk, p. E. Dziura, p. J. Świderska, p.I.Sienkiewicz

 

6.

Ślubowanie klas pierwszych 22 X 2016 r.  p. M. Matuszewska, p. E. Bandzul, p. M. Stokowska,             p. B. Guzek, p. A. Rodak, p. A. Osypiuk,

 

7.

 

 

Święto Odzyskania Niepodległości

 

XI 2016 r. p. W. Majewska,  p. A. Sieradzka,                                           p. J. Kosiorowska, p. J. Świderska, p. A. Rodak
8. Noc w bibliotece XII 2016 r.  p. W. Majewska, p. E. Dziura, p. J. Pisarska, p. M. Stańczak,   p. A. Styś,  p. E. Strzelecka, wychowawcy klas III-VI

9.

 

Jasełka dla społeczności szkolnej XII 2016 r. p. M. Matuszewska, p. A. Rodak, wychowawcy klas III,

10.

 

XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 15 I 2017 r. Chętni nauczyciele i wychowawcy klas.                               Mini ZOO – p. L. Sieja                                                          Bal karnawałowy – zespół wychowawców klas 0 – III oraz nauczyciele

 

11.

Pasowanie na czytelnika II 2017 r. nauczycielki biblioteki, p. E. Bandzul, p. M. Stokowska,       p. B. Guzek, p. D. Młynarczyk, p. I. Sawicka

 

12.

 

Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej II 2017 r. p. J. Kosiorowska, p. J. Świderska, p. A. Rodak

 

13.

 

Dzień Wiosny III 2017 r. p. E. Bandzul, p. M. Stokowska

 

14.

 

Literacki Dzień Wiosny III 2017 r p. J. Kosiorowska, p. J. Świderska,                                          nauczyciele języka polskiego

 

15.

 

Święto Matematyki 22  III 2017 r nauczyciele matematyki

 

16.

 

Dzień promocji zdrowia

 

7 IV 2017r. nauczyciele przyrody: p. Z. Plechawska, p. B. Jurkowska
17. Dzień Ziemi IV 2017 r. p. M. Dybowska, p. D. Frączkowska, p. A. Rodak,

18.

 

 

Kwiecień miesiącem pamięci narodowej

 

IV 2017 r. p. E. Dziura, p. M. Stańczak

19.

 

Pokaz talentów uczniów klas 0-3 V 2017 r. p. M. Dybowska, p. A. Rodak, p. M. Stokowska, p. K. Świtaj, p. L. Michalska,

 

20.

 

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

V 2017r.

 

p.  M. Karaś-Gmitrzuk, p. J.Świderska, p. J.Kosiorowska

21.

 

Dzień Unii Europejskiej

 

V 2017r. nauczyciele języka angielskiego
22. Szkolny dzień języków obcych V 2017r.

 

nauczyciele języka angielskiego

 

23. IV Rajd Rowerowy klas 4 -6 V 2017r

p. W. Majewska, nauczyciele wychowania fizycznego:

p. K. Kuna, p. A. Osypiuk,

24. IV Pieszy Rajd klas 0 – III VI 2017 r.  p. W. Majewska, wychowawcy klas 0 – III, p. A. Litwin                        p. M. Dybowska, p. D. Frączkowska
25. Piknik Rodzinny 3 VI 2017 r. wychowawcy i nauczyciele klas 0 – VI
26. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 23  VI 2017 r.

p. M. Matuszewska, p. W. Majewska, p. E. Dziura,  p. M. Stańczak,  p. Anita Rodak,   p. A. Osypiuk, ,

 

 

 

 

 

podziel się...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+