Harmonogram rad pedagogicznych

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej nr 8 z oddziałami gimnazjalnymi

w roku szkolnym 2018/2019

 

 Lp.  Typ posiedzenia Główne zadania  Termin
  1.   organizacyjne

1.Organizacja roku szkolnego 2018/  2019.

2.Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
na rok szk. 2018/2019.

3. Awans zawodowy nauczycieli.

4.Obowiązki nauczycieli, przydziały zajęć stałych i dodatkowych.

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia w szkole. Harmonogram dyżurów nauczycieli.

6. Nowe akty prawne.

Część 1.

29.08.2018 r.

(środa) g. 8.30

kl. 4 – 8 i gimn.

g. 12.00

kl. 0-3, świetlica

Część 2.

30.08.2018 r.

(czwartek) g. 8.30 kl. 0-3, świetlica

g. 12.00

kl. 4 – 8 i gimn.

2. organizacyjno – szkoleniowe 1.Nadzór pedagogiczny i organizacja badań diagnostycznych w  SP nr 8
w roku szkolnym 2018/2019.

2.Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019. Wspomaganie nauczycieli.

3. Awans zawodowy nauczycieli.

13.09.2018 r.

(czwartek)

godz. 15.45

 3.  szkoleniowe

1. Rada szkoleniowa

2.Szkolenie zgodnie z zadaniami przyjętymi przez szkołę.

3. Prawo oświatowe.

Październik Listopad 2018 r.

 

 

4.

 

 

klasyfikacyjne

Klasyfikacja uczniów:

a)    klasy  0- 3, 

 

b)    klasy IV – VIII i oddziały gimn. 

 

09.01.2019 r.

godz. 14.00

(środa)

10.01.2019 r.

godz.15.00

(czwartek)

 5.   podsumowujące

1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I semestr roku szkolnego 2018/2019.

2.Ocena wyników klasyfikacji, wnioski.

3.Podsumowanie pracy szkoły
w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

 

16.01.2019 r.

(środa)

godz. 15.30

 

6.

 

szkoleniowe

 

Szkolenie zgodnie z zadaniami przyjętymi przez szkołę do realizacji.

Rekolekcje

(marzec, kwiecień)

 7.  klasyfikacyjne

Klasyfikacja uczniów:

a)    klasy 0-3,

 

 

b)    klasy IV – VIII i oddziały gimn.

05.06.2019 r.

godz. 14.00

(środa)

 

06.06.2019 r.

godz.15.00

(czwartek)

 

 

 

8.

 zatwierdzające 1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji
i promocji uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

2.Ocena wyników klasyfikacji
i promocji, wnioski.

 

13.06.2019 r.

(czwartek)

godz. 15.30

 9.  podsumowujące

1. Ocena wykonania zadań szkoły na rok szkolny 2018/2019.

2. Wnioski do pracy w roku przyszłym.

 

25.06.2019 r.

(wtorek)

godz. 9.00

kl. IV – VIII i gimn.

 

26.06.2019 r.

(środa)

godz. 9.00 kl. 0 – 3

podziel się...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+