Kategoria: Komunikaty

Zebranie informacyjne dotyczące pracy świetlicy

Szanowni Państwo! W czwartek 03.09.2015r. o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie informacyjne dotyczące pracy świetlicy w roku szkolnym 2015/ 2016. Miejsce spotkania świetlica szkolna. Zapraszamy! Dyrektor szkoły i nauczyciele świetlicy.

Dofinansowanie podręczników szkolnych na rok 2015/16

Informacja dla rodziców starających się o dofinansowanie podręczników szkolnych tzw. „wyprawka szkolna” na rok szkolny 2015/2016 Dofinansowanie do podręczników obejmuje uczniów klas iii szkoły podstawowej (ze względu na kryterium dochodowe) oraz (bez względu na...

Stypendia Dyrektora Szkoły za rok szkolny 2014/2015

Komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Legionowie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, postanowiła przyjąć następujące kryteria przyznawania stypendium: I. Stypendium za wyniki w nauce: przyznawane będzie uczniom klas czwartych, piątych...

30 maja (sobota) PIKNIK RODZINNY „Czas na zdrowie”

PIKNIK RODZINNY „Czas na zdrowie” 30 maja 2015 r. (sobota) godz. 9.00 8.30 – spotkanie w klasach (nauczyciele, uczniowie, rodzice), przygotowania do uroczystości 9.00 – otwarcie Pikniku w sali gimnastycznej gimnazjum 9.00 – 12.00...

Informacja w sprawie dyżuru wakacyjnego w roku 2015

Harmonogram dyżuru wakacyjnego dla dzieci uczęszczających do obowiązkowego oddziału wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie 29 czerwca – 3 lipca 2015 r. – Oddział przedszkolny w SP nr 8 ul. Zegrzyńska 3 01...

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół

Zasady przyjmowania dzieci do oddziału obowiązkowego wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie na rok szkolny 2015/2016 W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział dzieci pięcioletnie (r. ur....