Kategoria: Komunikaty

blanksp8

Dofinansowanie podręczników szkolnych na rok 2015/16

Informacja dla rodziców starających się o dofinansowanie podręczników szkolnych tzw. „wyprawka szkolna” na rok szkolny 2015/2016 Dofinansowanie do podręczników obejmuje uczniów klas iii szkoły podstawowej (ze względu na kryterium dochodowe) oraz (bez względu na...

blanksp8

Stypendia Dyrektora Szkoły za rok szkolny 2014/2015

Komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Legionowie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, postanowiła przyjąć następujące kryteria przyznawania stypendium: I. Stypendium za wyniki w nauce: przyznawane będzie uczniom klas czwartych, piątych...

blanksp8

Informacja w sprawie dyżuru wakacyjnego w roku 2015

Harmonogram dyżuru wakacyjnego dla dzieci uczęszczających do obowiązkowego oddziału wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie 29 czerwca – 3 lipca 2015 r. – Oddział przedszkolny w SP nr 8 ul. Zegrzyńska 3 01...

blanksp8

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół

Zasady przyjmowania dzieci do oddziału obowiązkowego wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie na rok szkolny 2015/2016 W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział dzieci pięcioletnie (r. ur....