Wykaz instytucji pozaszkolnych udzielających wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej

Instytucje pozaszkolne udzielające wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Jagiellońska 2, 05-120 Legionowo

Telefon            (22) 774-38-14

Telefon            (22) 766-16-99

Adres e-mail   poradnia@ppplegionowo.pl

 

Oferta poradni: opiniowanie, działalność orzeczeniowa, poradnictwo zawodowe, dyżur psychologiczny

 

Stały dyżur psychologa od wtorku do czwartku w godzinach 16.00 – 18.00.

Zgłoszenia bez zapisów.

 

Na dyżur psychologiczny zapraszamy:

 • rodziców, opiekunów prawnych,
 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym,
 • rodziny,
 •  

Uwaga:

Rodziców małych dzieci zapraszamy na spotkania z psychologami w ramach dyżuru bez dzieci.

Wizyta w poradni w godzinach popołudniowych oraz rozmowa dorosłych jest dla małego dziecka nużąca, dlatego okazuje ono zniecierpliwienie, które utrudnia spokojne omawianie zgłaszanych problemów.

Kiedy warto zgłosić się na dyżur:

 • dziecko przeżywa trudności emocjonalne – jest smutne, wycofane z kontaktu, doświadcza lęków, wybuchów złości, dużej zmienności nastrojów;
 • występują nieuzasadnione medycznie objawy somatyczne (bóle brzucha, głowy, mdłości, moczenie, nawykowe zaparcia, tiki nerwowe itp.);
 • dziecko ma trudności w nawiązaniu satysfakcjonujących relacji rówieśniczych;
 • dziecko przejawia niechęć lub odmawia chodzenia do przedszkola lub szkoły;
 • występuje podejrzenie eksperymentowania przez dziecko z używkami;
 • uczeń w wieku gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym potrzebuje porady zawodowej;
 • rodzic lub rodzice doświadczają problemów emocjonalnych (trudności w kontrolowaniu złości, lęki, przygnębienie, rozchwianie emocjonalne);
 • rodzic lub rodzice doświadczają problemów wychowawczych (trudno im wyegzekwować posłuszeństwo dziecka, nie wiedzą jak reagować na określone zachowania dziecka, brak spójnego, konsekwentnego i skutecznego systemu oddziaływań wychowawczych);
 • występują trudności w relacjach rodzinnych (konflikty, przemoc, uzależnienia, konflikt okołorozwodowy);
 • dziecko, rodzic, bądź rodzina ma za sobą trudne przeżycia (utrata bliskiej osoby, wypadek komunikacyjny, ciężka choroba, doświadczenie przemocy, wykorzystania seksualnego, rozwód);
 • zapraszamy także nauczycieli potrzebujących konsultacji dotyczących wykonywanej pracy w związku z doświadczanymi trudnościami merytorycznymi (praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych), emocjonalnymi i wychowawczymi;

 

W wyniku konsultacji na dyżurze można uzyskać:

 • lepsze rozumienie przeżywanych problemów umożliwiające wypracowanie strategii radzenia sobie z nimi;
 • poradę i wskazania dotyczące dalszego postępowania;
 • informację o specjalistycznych placówkach świadczących pomoc specyficzną ze względu na charakter zgłoszonego problemu.

Rozmowa z psychologiem na dyżurze trwa ok. 40 min. Po takim spotkaniu nie wydajemy opinii. Bywa, że po konsultacji na dyżurze, zalecane jest przeprowadzenie badania psychologicznego.

 

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży  (w ramach NFZ)

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

 WARSZAWA OCHOTA, ŻWIRKI I WIGURY 63A

022 317 91 88 I 022 317 91 89

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

MEDIKAR

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

 WARSZAWA MOKOTÓW, SIELECKA 22

 022 880-91-37

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MŁODZIEŻY

 WARSZAWA MOKOTÓW, JANA III SOBIESKIEGO 9

 0-22 45-82-611

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 WARSZAWA PRAGA-POŁUDNIE, ABRAHAMA 16

 22 810 44 36

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE

PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 WARSZAWA, PUŁAWSKA 87/89

 22 841-26-54

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA VITAMED

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC, WILEŃSKA 18

 22 4738937, 22 4738794

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

 WARSZAWA URSYNÓW, ZAMIANY 13

 226448318

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC

GABINET PZP DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAG.

 WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC, JAGIELLOŃSKA 34

 226194231 226194727

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP. Z O.O.

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 WARSZAWA, DZIELNA 7

 22 468 25 39

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

SAMODZIELNY PUBL ZESP ZAKŁ LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-ŻOLIBORZ

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 WARSZAWA ŻOLIBORZ, KOCHOWSKIEGO 4

 22 839 38 13

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 WARSZAWA WOLA, MARCINA KASPRZAKA 17 A

 223277381, 223277333

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 WARSZAWA, PILICKA 21

 0228440637

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

INSTYTUT „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” W WARSZAWIE

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 WARSZAWA WAWER, ALEJA DZIECI POLSKICH 20

 022/815-71-61

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA – ŚRÓDMIEŚCIE

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

 WARSZAWA WOLA, SZLENKIERÓW 10

 022 632 37 94 022 632 42 50

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 WARSZAWA PRAGA-POŁUDNIE, NIEKŁAŃSKA 4/24

 22 50-98-390

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN

 WARSZAWA OCHOTA, ŻWIRKI I WIGURY 63A

 022 317 91 88 I 022 317 91 89

 

Poradnie psychologiczne w ramach NFZ

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA OCHOTA

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI

 WARSZAWA OCHOTA, SKARŻYŃSKIEGO 1

 22 822-14-88

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI

INSTYTUT „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” W WARSZAWIE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

 WARSZAWA WAWER, ALEJA DZIECI POLSKICH 20

022/815-12-60

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

05-120 Legionowo , ul. Aleja 3 Maja 28
tel / fax (0-22) 774-08-66, (0-22) 774-28-37
email: sekretariat@opslegionowo.pl
Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP: /g34wm5v9fh/skrytka

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Katarzyna Zaliwska -. wew. 115
Halina Kuźmińska – wew. 123
Zofia Dobrzyńska – wew. 124
Hanna Kosewska – wew. 112
Elżbieta Brulińska – wew. 122

Hanna Stefanik – wew. 124
Jolanta Wojciechowska – wew. 115
Anna Jezierska – wew. 123
Monika Kajka – wew. 113
Monika Głuchowska – wew. 122
Anna Sokołowska – wew. 114
Marta Ziemak-Seledyn – wew. 114
Julitta Litner – wew. 122

Cezary Kaczkowski- wew. 113
Żaneta Kowalczyk- wew. 112

FILIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Polskiej Organizacji Wojskowej 4/40
  05-119 Legionowo
  tel. 505-241-556

ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA

 1. Olszankowa E
  05-120 Legionowo
  tel. (22) 784-40-28

Świetlica działalność swą rozpoczęła od 2008 roku. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Placówka funkcjonuje na Osiedlu Młodych ul. Olszankowa E (przy bibliotece).

Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00.

Świetlica Terapeutyczna udziela  pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i szkolnej.

Program pracy realizowany w świetlicy kładzie szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wsparcie jego rozwoju zarówno przez proponowane treści programowe jak również osobisty kontakt wychowawcy, psychologa i instruktora kulturalno-oświatowego z dziećmi. Wyrównuje deficyty rozwoju emocjonalnego oraz złą adaptację do ról i warunków życiowych.

Świetlica świadczy usługi dostosowane do szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży, a w szczególności:

             1.Zapewnia wychowankom opiekę wychowawczą.

             2.Prowadzi zajęcia z elementami socjoterapii, profilaktyki oraz terapii pedagogicznej.

             3.Stwarza warunki do nauki własnej i organizuje pomoc w nauce.

             4.Rozwija uzdolnienia i zainteresowania podopiecznych.        

Przyjęcie dzieci do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Dzieci i młodzież uczęszczają do świetlicy terapeutycznej nieodpłatnie.

KLUB MŁODZIEŻOWY

Mirosław Szymański
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20

tel. (22) 772-93-13

KLUB MŁODZIEŻOWY OPS na osiedlu Kozłówka w Legionowie

jest otwarty 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 18.00 Nie prowadzi zajęć świetlicowych, rozwijając wyłącznie tematyczne koła zainteresowań.

Daje możliwość rozwijania pasji. W ramach klubu funkcjonują zajęcia stałe:

 • wykłady z języka angielskiego,
 • nauka gry na gitarze,
 •  

Wszystkie te zajęcia w klubie są bezpłatne dla uczestników.

Z klubem współpracują instruktorzy o najwyższych kwalifikacjach.

Oprócz zajęć stałych klub organizuje i współorganizuje projekty o charakterze cyklicznym:

Piknik rodzinny na Kozłówce, Sierpniowe spotkania z klubem,

Zima w klubie, stała pomoc w nauce, zajęcia terapeutyczne, oraz jednorazowe projekty.

Koło robotyki „LEGROBOT” działajace w klubie OPS jest jedynym nie akademickim podmiotem uczestniczącym w turnieju robotów ROBONATICON odbywającym się w Warszawie i organizowanym przez Politechnikę Warszawską, jak również posiadającym swoje stałe stoisko na Festiwalu Nauki organizowanym przez Polską Akademię Nauk w Pałacu w Jabłonnie.

Opieką klubu objęta jest młodzież w wieku od 14 do 18 lat pragnąca rozwijać swoje pasje i zainteresowania. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest zapisanie również młodszych osób.

Kierownikiem Klubu jest Robert Szymański

Porady Psychologiczne 

Jeśli żyjesz w ciągłym napięciu, przestajesz wierzyć w siebie i we własne siły, nie radzisz sobie z problemami masz trudności w relacji z bliskimi i chcesz odpowiedzieć sobie na kilka nurtujących Cię pytań.

Skorzystaj z porady psychologa  w godzinach

mgr Katarzyna Turek-Modzelewska

Poniedziałek 1000 – 1800

Wtorek – Piątek 800– 1600

Konsultant Psychiatra

Skorzystaj z porady psychiatry  w godzinach

mgr Małgorzata Kostrzewa

Środa 1000– 1400

Czwartek  1000 – 1200

 

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie Legionowskim

INFORMACJA i ZAPISY pod numerem tel. 22 76 40 584

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim w 2019 r. prowadzone przez adwokatów i radców prawnych:

Starostwo Powiatowe w Legionowie
piętro 1, pokój 116 i pokój 207 na 2 piętrze

Legionowo, ul. Sikorskiego 11
pon.- pt. 16:00-20:00

Urząd Miasta Legionowo
piętro 2, pokój 3.11

Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
pon.- pt. 16:00-20:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie
Wieliszew, ul. Modlińska 23A
pon. 9:00-13:00
wt.   8:00-12:00
śr.  11:30-15:30

Urząd Gminy Nieporęt
pokój 9

Nieporęt, Pl. Wolności 1
czw. 9:00-13:00
pt.    9:00-13:00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim w 2019 r. prowadzone przez Fundację Honeste Vivere (porady udzielają adwokaci):

Urząd Gminy Jabłonna
parter, pokój nr 6

Jabłonna, ul. Modlińska 152
wt.   10:00-14:00
czw. 12:00-16:00

Urząd Miasta i Gminy Serock
1 piętro, pokój nr 31

Serock, ul. Rynek 21
pon. 10:00-14:00
śr.      8:00-12:00
pt.    12:00-16:00

DLA KOGO POMOC?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Prawo pracy
 2. Ubezpieczenia społeczne.
 3. Przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 4. Prawo karne.
 5. Prawo administracyjne.
 6. Prawo cywilne.
 7. Prawo rodzinne.
 8. Prawo podatkowe.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń lub po umówieniu terminu wizyty. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  22 764 0584. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

W sprawie pytań oraz wniosków dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie: tel. 22 76 40 584.

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+

Zobacz także