Tematy zajęć z doradztwa zawodowego

KLASY I

wrzesień

„Integracja grupy”
październik „Samowiedza – informacje o sobie ważne dla projektowania przyszłości”
listopad „Zainteresowania” (test)
grudzień „Moje zdolności, ważne na drodze do kariery – dlaczego?”
styczeń „Komunikacja werbalna”
luty „Komunikacja niewerbalna – mowa ciała”
marzec „Znaczenie specyfika uczenia się w sytuacjach wyboru zawodu i planowania kariery” (test i psychozabawa)
kwiecień „Zdrowie – ważne przy wyborze zawodu”
maj „Przedsiębiorczość – zagadnienia” (film „Zakładam firmę”)
czerwiec „Jak poznać stres” (film i test w sali komputerowej)

KLASY II

wrzesień „Integracja grupy”
październik „Poznajemy zawody”
listopad „Struktura kształcenia ponadgimnazjalnego i zdolności”
grudzień „Samoocena jako podstawa umiejętności rozpoznawania własnych atutów i ograniczeń” (test w sali komputerowej)
styczeń „Podejmowanie decyzji – kolejne etapy”
luty „Rozwijanie umiejętności dostrzegania własnych atutów”
marzec „Komunikacja werbalna”
kwiecień „Komunikacja niewerbalna” (film)
maj „Jak poznać stres” (film i test w sali komputerowej)
czerwiec „Przedsiębiorczość – zagadnienia” (film „Zakładam firmę”)

KLASY III

wrzesień „Integracja grupy”
październik „Struktura kształcenia ponadgimnazjalnego i zdolności”
listopad „Zainteresowania” (test skłonności zawodowych)
grudzień „Poznajemy zawody i sposoby zdobywania informacji o zawodach”
styczeń „Jak i gdzie szukać pracy” (film)
„CV, list motywacyjny – nauka pisania”
luty „Rozmowa kwalifikacyjna” (film)
marzec „Rozwijanie umiejętności i zdobywania informacji pozwalających przezwyciężyć jego bariery osobiste”
kwiecień „Asertywność” (film i test w sali komputerowej)
maj „Samoocena jako postawa umiejętności rozpoznawania własnych atutów i ograniczeń” (test samooceny w sali komputerowej)
czerwiec „Autoprezentacja” (film)
„Mowa ciała” (film)

 

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+