Szkoła z klasą

W październiku 2003 Gimnazjum nasze otrzymało Certyfikat „Szkoły z Klasą”.

Oznacza to dla społeczności szkolnej, ze umiemy wykazać się praca zespołową, że jesteśmy szkołą , która zapewnia warunki umożliwiające wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy regionu, kraju i Europy.

Misją nasze szkoły jest przygotowanie ucznia do samodzielności i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Nasz absolwent musi być wyposażony w umiejętności, które umożliwią mu rozwój i stałe doskonalenie własnych osiągnięć.
Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszym świecie nie wszyscy i nie wszystko muszą pamiętać, rozumieć i umieć.

Dobra szkoła to taka, która pomaga każdemu uczniowi poznać i doskonalić jego zdolności. Dobra szkoła to taka placówka, która wyposaża każdego ucznia w wiedzę pozwalającą rozumieć otaczający świat. Jeżeli uczeń nie zdobędzie w szkole kompetencji umożliwiających mu dalsze kształcenie, będzie stanowić problem dla społeczeństwa.

W naszej szkole, od początku jej istnienia, ważnym elementem programu wychowawczego jest wychowanie patriotyczne i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią kraju, regionu. Od lat staramy się, aby uczniowie w aktywny sposób poznawali tradycje Polski z całym jej bogactwem i różnorodnością regionalną oraz świat wokół – w szczególności Europę, której dziedzictwo kulturowe jest przecież też naszym dziedzictwem.
Udział w akcjach „Szkoły z Klasą” jest edukacyjną marką, powodem do dumy dla nauczycieli i kryterium oceny oraz wymagań wobec szkoły dla rodziców.

 

W roku szkolnym 2004/2005 rada pedagogiczna podjęła decyzję, o przystąpieniu uczniów i nauczycieli do kolejnej akcji :
CZYTAM, MYŚLĘ, DZIAŁAM

Największą korzyść z udziału naszej szkoły w akcji „LEGO, COGITO, AGO” odnieśli nasi uczniowie. Bo to oni zostali ukierunkowani jak rozwijać w sobie umiejętność czytania ze zrozumieniem, myślenia twórczego i działania obywatelskiego.

Zobacz też>>>>> „Szkołą z Klasą”

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+