Świetlica

Rok szkolny 2014/2015 w świetlicy szkolnej.

Nauczyciele świetlicy:
Anna CHODUŃ – KIEROWNIK ŚWIETLICY
Agnieszka CARBUCH-LESZCZYŃSKA
Joanna MARCINIAK- LANGIER
Joanna PISARSKA
Danuta SOBUCKA
Iwona WITAN
Anna STYŚ

Nasza świetlica ma atrakcyjną ofertę zajęć dla uczniów klas 0 – III:

  • gry i zabawy integracyjno – adaptacyjne, których celem jest tworzenie bezpieczeństwa i akceptacji w grupie rówieśniczej, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, kształtowanie umiejętności komunikacji społecznej;
  • zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w świetlicy, w szkole i poza nią, na placu zabaw i boisku szkolnym , uczniowie poznają zasady poruszania się po drodze, sygnalizację świetlną, znaki drogowe;
  • zajęcia umuzykalniające, dzieci uczą się piosenek, bawią się i tańczą do wybranej muzyki,
  • zajęcia sportowo – rekreacyjne na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Zajęcia te rozwijają sprawność fizyczną i uczą zgodnej rywalizacji, uczniowie poznają w ten sposób zasady „fair play”, zarówno w sporcie jak i w życiu codziennym;
  • zajęcia plastyczno – techniczne, które zachęcają do rozwijania zainteresowań i uzdolnień artystycznych. Wykonane prace ozdabiają świetlice i korytarz przy stołówce szkolnej. Uczniowie przygotowują prace na różne konkursy plastyczne.
podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+