Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 4 w II semestrze roku szkolnego 2015/2016

NAZWA PRZEDMIOTU NAZWA KONKURSU NAZWISKA UCZNIÓW OSIĄGNIĘCIA
język polski Kuratoryjny konkurs z języka polskiego Maria Kutrowska laureatka
Stypendium literackie Fundacji ARKONA dla uzdolnionego młodego twórcy Justyna Jaworska roczne stypendium
XIII Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej Usłysz, Panie, moje słowa Aleksandra Zdzieszek finalistka
Natalia Czałczyńska wyróżnienie
Joanna Chodkowska wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny Dyktando(nie) tylko dla mistrzów Aleksandra Zdzieszek wyróżnienie
Natalia Czałczyńska wyróżnienie
Agnieszka Michrowska wyróżnienie
Mikołaj Pisarski wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs  Galileo 2016z języka polskiego Agata Drejka laureatka
Maria Kutrowska laureatka
Natalia Czerwińska laureatka
Maja Kowalska wyróżnienie
Aleksandra Zdzieszek wyróżnienie
Justyna Jaworska wyróżnienie
Agata Gwiazdowska wyróżnienie
Wiktoria Mołczanow wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Literacko – Plastyczny Mistrz Pióra i Pędzla 2016 Hanna Budnik I miejsce w kategorii literackiej
Powiatowe Dyktando dla Młodzieży od Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo Natalia Czałczyńska finalistka
Ogólnopolski Konkurs Albus 2016 z języka polskiego Zuzanna Bargłowska laureatka
Olga Łysoń laureatka
Aleksandra Zdzieszek laureatka
Wiktoria Mołczanow laureatka
Aleksandra Nowak wyróżnienie
Bartłomiej Mielnicki wyróżnienie
Wiktoria Grzywacz wyróżnienie
Maja Kowalska wyróżnienie
Justyna Jaworska wyróżnienie
Mateusz Skierczyński wyróżnienie
Maria Kutrowska wyróżnienie
Konkurs Poetycki Gimnazjalistów Piękno świata, piękno człowieka Karolina Kurek II miejsce
Marcel Hocyk II miejsce
Julia Uszyńska III miejsce
Justyna Jaworska wyróżnienie
Joanna Chodkowska wyróżnienie
XIII Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Usłysz, Panie, moje słowa” Aleksandra Zdzieszek finalistka
XIII Tarnogórski Konkurs Poetycki ks. Jana Twardowskiego Marceli Hocyk Nagroda Specjalna
II ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Aleksandra Zdzieszek I nagroda w etapie wojewódzkim
Kinga Gołda II nagroda w etapie wojewódzkim
Karolina Kowalska III nagroda w etapie wojewódzikim
Wiktoria Wesołowsk wyróżnienie w etapie wojewódzkim
XIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej „Witaj, Majowa Jutrzenko” Karolina Kowalska laureatka
II ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Karolina kowalska I nagroda w etapie ogólnopolskim
język angielski Mazowiecki konkurs  „Co mi w duszy gra „ Magdalena Karmiłowicz II miejsce w części artystycznej
Mazowiecki konkurs  „Co mi w duszy gra „ Julia Uszyńska wyróżnienie w kategorii literackiej
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „English Ace” Julia Uszyńska 3 miejsce w województwie i 8 w kraju
Ogólnopolski Konkurs „ Galileo” Julia Uszyńska laureatka
Aleksandra Zdzieszek laureatka
Agata Drejka
Michał Ciastek wyróżnienie
Patryk Kołodziejczyk wyróżnienie
wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs z jęz. angielskiego „ Albus” Kacper Bresiński laureat
Julia Uszyńska laureatka
Adrianna Dobrosielska laureatka
Agata Drejka
Maja Kowalska wyróżnienie
Olga Łysoń wyróżnienie
Błażej Pliszka wyróżnienie
Filip Gradowski wyróżnienie
Patry Kołodziejczyk wyróżnienie
Kacper Topczewski wyróżnienie
wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Czytelniczy pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo Mikołaj Pisarski laureat
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych pod patronatem Prezydenta Aleksandra Zdzieszek laureatka
historia Powiatowy Konkurs Historyczny „Legiony Rafał Kaska I miejsce
a niepodległość Polski w Latach 1914-1918. Rola Józefa Piłsudskiego”
Mazowiecki Konkurs „Moja wiedza Daniel Górski laureat I nagrody
o II wojnie światowej”
Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej Aleksandra Zdzieszek laureatka II nagrody
i Szarych Szeregach
Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej Aleksandra Werwińska laureatki II nagrody
i Szarych Szeregach – realizacja filmu Justyna Łopata
Konkurs ,,Legiony Polskie 1914 – 1918” Dominimk Dziura wyróżnienie
Michał Trawczyński wyróżnienie
religia Konkurs Prymasa Tysiąclecia „Być jak tysiącletnie dęby” Justyna Jaworska laureatka
Wiktoria Wesołowska laureatka
Karolina Kowalska laureatka
Patrycja Czerwińska laureatka
Maria Kutrowska finalistka
Joanna Chodkowska finalistka
Iza Wasik finalistka
muzyka VI edycja Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo Marta Tłokińska I miejsce
Ewa Tłokińska II miejsce
VII Miejski Festiwal Młodych Talentów Marta Tłokińska finalistka
Magdalena Karmiłowicz finalistka
plastyka Ogólnopolski konkurs „Malowane poezją”. Sylwia Piekarska wyróżnienie
matematyka Kuratoryjny Konkurs z Matematyki Szymon Szerejko wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Matematyczny „Młody Myśliciel”. Adrianna Dobrosielska I miejsce
Szymon Szerejko I miejsce
Julia Doroszkiewicz II miejsce
Zuzanna Stabach II miejsce
Joanna Murzynowska II miejsce
Joanna Chodkowska III miejsce
Powiatowy Konkurs Matematyczny organizowany przez LO im. Marii Konopnickiej Joanna Chodkowska II miejsce
Julia Doroszkiewicz wyróżnienie
Szymon Szerejko wyróżnienie
Powiatowy Konkurs Matematyczny organizowany przez Zespół Szkół w Legionowie Wiktor Topolski I miejsce
Szymon Szerejko I miejsce
Robert Górski II miejsce
Joanna Chodkowska II miejsce
Joanna Murzynowska III miejsce
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” Wiktor Topolski wyróżnienie
Robert Górski wyróżnienie
Szymon Szerejko wyróżnienie
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Pangea” Kajetan Stafiej 13 miejsce w Polsce
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Albus” Hanna Budnik I miejsce w Polsce
Joanna Chodkowska I miejsce w Polsce
Szymon Szerejko I miejsce w Polsce
Michał Trawczyński laureat
Agata Drejka laureatka
Wiktor Topolski laureat
Jarosław Burzyński laureat
Robert Górski laureat
Mikołaj Wewiór laureat
Aleksandra Szymanek laureatka
Bartosz Wieremczuk laureat
Marta Tłokińska laureatka
Adrianna Dobrosielska laureatka
Julia Doroszkiewicz laureatka
Julia Uszyńska laureatka
Karolina Kurek laureatka
Anna Jabłońska laureatka
Zuzanna Stabach laureatka
Jakub Świerkocki wyróżnienie
Nikola Banasik wyróżnienie
Jakub Kucza wyróżnienie
Jakub Papuda wyróżnienie
Ewa Tłokińska wyróżnienie
Kajetan Stafiej wyróżnienie
Dominik Dziura wyróżnienie
Olga Łysoń wyróżnienie
Adriannna Bartczak wyróżnienie
Adriann Saniewski wyróżnienie
Jakub Deptuła wyróżnienie
Wojewódzki Maraton Matematyczny pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zespół: Wikor Topolski, Jakub Papuda, Dominik Dziura, Bartosz Wieremczuk, Joanna Chodkowska, Szymon Szerejko VI miejsce
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Olimpus” Agata Drejka II miejsce w Polsce
Wiktor Topolski laureat
Hanna Budnik laureatka
Robert Górski laureat
Jarosław Burzyński laureat
Michał Trawczyński laureat
Amelia Stępień laureatka
Mikołaj Wewiór laureat
Jakub Papuda laureat
Nikola Banasik laureatka
Olga Łysoń laureatka
Bartosz Wieremczuk laureat
Joanna Chodkowska laureatka
Szymon Szerejko laureat
Adrianna Dobrosielska laureatka
biologia Powiatowy Konkurs Biologiczny Zuzanna Stabach laureatka
Szymon Szerejko laureat
Matra Tłokińska laureatka
Bartłomiej Mielnicki laureat
Powiatowy Konkurs Ekologiczny Adrianna Dobrosielska II miejsce
Drużynowy Turniej Ekologiczny Szymon Szerejko, Adrianna Dobrosielska, Marta Tłokińska, Mateusz Skierczyński II miejsce
Ogólnopolski Konkurs Biologiczny „Albus” Adrianna Dobrosielska wyróżnienie
Artur Winiarczuk wyróżnienie
geografia Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko-Planeta Kinga Gołota Wyróżnienie
Zuzanna Bargłowska wyróżnienie
Adrianna Kowalewska wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Albus” Hanna Budnik Laureatka
Adrianna Dobrosielska wyróżnienie
fizyka Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Albus” Adrianna Dobrosielska laureatka
Bartosz Wieremczuk laureat
Julia Doroszkiewicz wyróżnienie
Zuzanna Stabach wyróżnienie
Szymon Szerejko wyróżnienie
chemia Powiatowy Konkurs Matematyczno – Chemiczny Adrianna Bartczak laureatka
Joanna Chodkowska laureatka
Adrianna Dobrosielska laureatka
Szymon Szerejko laureat
Artur Winiarczuk laureat
Turniej Chemiczno – Fizycznt Zespół: Joanna Chodkowska, Adrianna Bartczak, Joanna Murzynowska, Artur Winiarczuk II miejsce
Ogólnopolski konkurs „Alchemik” Joanna Chodkowska laureatka
Adrianna Dobrosielska laureatka
Marta Tłokińska laureatka
Szymon Szerejko laureat
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Albus” Hanna Budnik laureatka
Mikołaj Wewiór wyróżnienie
Jarosław Burzyński wyróżnienie

WYNIKI SPORTOWE UCZNIÓW W RAMACH MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W ROKU SZKOLNYM 2015/16
DYSCYPLINA MIASTO POWIAT MIĘDZYPOWIAT WOJEWÓDZTWO
CH DZ CH DZ CH DZ CH
BIEGI PRZEŁAJOWE 1 1 1 1
SZTAFETOWE B  2 1 2 5
 PIŁKA NOŻNA  4 4
KOSZYKÓWKA 1 3 1 4
SIATKÓWKA 1 1 1 1 1
TENIS STOŁOWY 3 1
PIŁKA RĘCZNA 1 1 1 3 2
UNIHOKEJ 3 2
DWUBÓJ 5 6
PŁYWANIE IND. 3 1 5 2
RINGO 4 5 5 6
LEKKOATLETYKA 3 4 4 5

 

Sukcesy w zawodach nie związanych z MIMS (rozgrywki klubowe)

  • Zwycięstwo w Turnieju Talentów SOS,
  • Zwycięstwo w Turnieju Regionalnym Talentów SOS,
  • I miejsce kadetek i awans do Finałów Mistrzostw Mazowsza,
  • Kadetki awansowały do  I ligi w kategorii juniorek,
  • Młodziczki awansowały do I ligi w kategorii kadetek.
  • Mistrzostwo Polski kadetek w Tomaszowie Lubelskim.

 

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+

Zobacz także