List do rodziców

Legionowo,03.11.2014r.

Drodzy Rodzice , Opiekunowie !

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te sprawiły, że naturalnym wydało nam się podjęcie działań mających na celu przyjęcie nas do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Osiągnęliśmy sukces i w roku 2013 staliśmy się szkołą, która znajduje się w Sieci Szkół promujących zdrowie. Nie spoczęliśmy na laurach. Już od roku prowadzimy działania mające na celu otrzymanie wojewódzkiego certyfikatu szkoły Promującej Zdrowie.

Podjęliśmy następujące działania:
SZKOŁA PODSTAWOWA
1. „ Jesteśmy bezpieczni w drodze” spotkanie z policjantami uczniów klas I
2. Dzień dyni
3. 8 listopada – Dzień Zdrowego Śniadania ( świetlica)
4. W-F z Klasą
5. V edycja konkursu Zdrowie w bajce I miejsce
6. Tesco dla Szkół „ Talent do niemarnowania” klasa 3a i 6b
7. Przepis na niezmarnowane mikołajki
8. Śniadanie daje moc I miejsce klasa 3a
9. Bezpieczne ferie
10. Śniadaniowa klasa 2a
11. Dzień nowalijki
12. Rajd rowerowy
13. Piknik rodzinny
14. Rajd kampinoski
15. Mali ratownicy

GIMNAZJUM
1. „Trzymaj Formę!”- projekt ogólnopolski dotyczący zdrowego odżywiania
2. „Znajdź właściwe rozwiązanie”- program profilaktyczny dotyczący walki z paleniem papierosów
3. „Żyj smacznie i zdrowo”- program profilaktyczny dotyczący zdrowego odżywiania
4. „Szkoła z klasą 2.0”

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska
Jako szkoła należąca do Sieci Szkół Promujących Zdrowie stawiamy przed sobą następujące zadania na bieżący rok szkolny: przystępując do programu stawiamy sobie następujące cele:

 • utrzymanie dobrych relacji w codziennym życiu szkoły pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami;
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności uczniów i nauczycieli;
 • promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia oraz zachowań służących zachowaniu dobrego zdrowia;
 • dbanie o właściwe odżywianie nastolatków;
 • rozwój działań ekologicznych (środowisko ma wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka) min. poprzez nawiązanie i rozwinięcie współpracy z Klubem „Gaja”;
 • wpływanie na wybór przyszłej drogi kariery ucznia poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi(często byłymi absolwentami naszej szkoły) i ukazanie ich ścieżki życiowej.
 • rozwijanie uzdolnień uczniów;
 • realizacje zadań w ramach programu „ Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Nad realizacją zadań czuwa Zespół ds. Promocji Zdrowia( koordynator i członkowie):

 • Agnieszka Jakubowska dyrektor Zespołu Szkół w Legionowie
 • Halina Roksela –koordynator SzPZ i członek zespołu ewaluacyjnego
 • Zofia Plechawska- z-ca koordynatora SzPZ- odpowiedzialna za działania na terenie SP8
 • Joanna Kapusta – członek zespołu ewaluacyjnego i osoba odpowiedzialna za projekty o tematyce ekologicznej w GM4
 • Bożena Jurkowska – członek zespołu ewaluacyjnego i osoba odpowiedzialna za projekty o tematyce zdrowotnej w GM4 i SP8
 • Joanna Kosiorowska-odpowiedzialna za projekty o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej w GM4
 • Jadwiga Świderska- odpowiedzialna za projekty o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej w SP8
 • Marcin Kościesza – opiekun Samorządu Uczniowskiego

Bardzo liczymy na wsparcie i pomoc wszystkich rodziców w realizacji naszych zadań. Na zdrowiu psychicznym i fizycznym naszych dzieci zależy nam wszystkim.

Szkolny Zespół ds.Promocji Zdrowia

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+