Szkoła Promująca Zdrowie

Definicja zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest następująca:
„Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa,
ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego
i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).”

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
Szkoła Promująca Zdrowie to taka szkoła, w której członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Nasza szkoła propagując zdrowy i aktywny tryb życia uzyskała certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Wszystkie działania podejmowane w ramach tego projektu zostały ujęte w Programie Szkoły Promującej Zdrowie.

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+