Warsztat Europa

Młodzież z Zespołu Szkół Gimnazjum nr 4 w Legionowie w międzynarodowym projekcie teatralnym „Warsztat Europa”

We wrześniu 2004 roku szkoła przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu teatralnego „WARSZTAT EUROPA”. Naszymi zagranicznymi partnerami stali się Niemcy, Czechy i Szkocja. Inicjatorem projektu był Theater Junge Generation z Drezna. Projekt „WARSZTAT EUROPA” realizowany był we współpracy z fundacją Jürgen-Ponto-Stiftung, instytucją wspierającą młodych artystów.

Warunkiem przystąpienia do projektu było nawiązanie współpracy z profesjonalnym teatrem, którego zadaniem jest zapewnienie opieki reżyserskiej, jak i odpowiedniego miejsca na próby i przedstawienia. Reżyser teatru „Konsekwentny” w Warszawie, p. Adam Sajnuk, zdecydował się na współpracę z nami i na przystąpienie do projektu.

Celem projektu była edukacja teatralna połączona z edukacją europejską, zapoznanie młodzieży z tożsamością kulturową krajów biorących udział w projekcie, nawiązanie i rozbudowanie kontaktów pomiędzy instytucjami angażującymi się w projekt oraz nawiązanie osobistych kontaktów pomiędzy uczniami zaangażowanymi w projekt.

Podczas pierwszego spotkania opiekunów projektu w Dreźnie we wrześniu 2004 roku zostało ustalone, jak będzie przebiegać praca teatralna we wszystkich czterech krajach.
Podczas spotkania w miejscowości Gut Frohberg koło Miśni w listopadzie 2004 roku uczniowie mieli możliwość poznać się nawzajem oraz uczestniczyć w warsztatach, na których zaprezentowano im różne formy i techniki teatralne.
Następne warsztaty odbyły się w Integracyjnym Centrum KKWR w Serocku w dniach 07-12. 03. 2005r.
W czerwcu 2005 roku wszyscy uczestnicy projektu spotkali się w Czechach w Pradze na międzynarodowym festiwalu teatralnym, aby zaprezentować sobie nawzajem, jak również szerszej publiczności efekty swojej pracy, a podczas warsztatów przygotować następną fazę projektu.
Następnie wszyscy realizujący projekt spotkali się w listopadzie 2005 roku w Krzyżowej.
Kolejne, piąte spotkanie młodzieży w ramach realizacji międzynarodowego projektu teatralnego „Warsztat Europa” odbyło się w dniach 4 – 11.03.2006 roku. Gospodarzami spotkania byli tym razem nasi szkoccy partnerzy. Uczestnicy spotkania – uczniowie, reżyserzy, opiekunowie pedagogiczni i organizatorzy projektu zakwaterowani byli w małej szkockiej wiosce New Lenark, oddalonej ok. 80 km od Glasgow.
W dniach 24.07-05.08.2006 roku uczestnicy projektu spotkali się w Dreźnie na międzynarodowym obozie teatralnym podczas obchodów 800-lecia powstania miasta, który był uwieńczeniem dwuletniej pracy nad projektem „Warsztat Europa”. Społeczności drezdeńskiej zostały zaprezentowane wyniki pracy młodzieży w postaci przedstawień teatralnych, wystaw itp.

Udział w projekcie wzbogacił młodzież o nowe doświadczenia, uwrażliwił na sztukę, umożliwił kontakt z europejskimi sąsiadami. Uczniowie nabyli nowych umiejętności teatralnych, poznali obyczaje swoich rówieśników z innych państw. Dzięki warsztatom nawiązali wiele interesujących znajomości. Jedni znaleźli tu miłość, inni rozwinęli artystyczne skrzydła, jeszcze inni uwierzyli w swoje możliwości i otworzyli się na rówieśników. Na pewno wszyscy nauczyli się otwartości na nowych ludzi, inne narodowości oraz jeszcze większej tolerancji. Podczas spotkań okazało się bowiem, że pomimo tego, iż uczestnicy projektu żyją w innych krajach, w innych kulturach, mają inną mentalność iinaczej patrzą na świat, to jednak mają ze sobą wiele wspólnego.
„Każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy tacy sami”– to słowa jednej z uczennic.

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+