POLSKO – UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH POLSKO-UKRAIŃSKIEJ WYMIANY MŁODZIEŻY
„Bogactwo środowiska naturalnego województwa mazowieckiego w Polsce i rejonu Kosivskiego Ukrainy”

W dniach 22 – 29 maja 2009 roku 28 uczniów z drugiej klasy Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legionowie przebywało w Kosiv na Ukrainie. Była to rewizyta realizowana w ramach zainicjowanej rok temu wymiany młodzieży.
Podczas pobytu, uczniowie w mieszanych, polsko-ukraińskich grupach pracowali nad następującymi projektami:
1. Piękno przyrody-piękno człowieka (bogactwo przyrody Podkarpacia)
2. Kościoły i religie na Ukrainie.
3. Gry i zabawy młodzieży polskiej i ukraińskiej.
4. Historia rejonu miasta Kosiv.
5. Wywiad z władzami Kosiva i Legionowa.
6. Scenka teatralna z udziałem polskich i ukraińskich uczniów w obu językach.
Realizacji projektów służyły wycieczki, spacery, wizyty w muzeach, spotkania z władzami rejonu, oraz spotkania z ciekawymi ludźmi oraz lokalnymi artystami.
W Iwano-Frankowsku podziwiano zabytki oraz nowoczesne budowle, zwiedzano muzeum etnograficzno – historyczne oraz odkrywano związki tego uroczego miasta z Polską. W Pogorii natomiast można było zobaczyć cerkiew z cudowną ikoną Matki Boskiej oraz porozmawiać z księdzem o różnicach między religią rzymskokatolicką i grekokatolicką. Wszystkich wzruszyła odmawiana wspólnie, po polsku i ukraińsku, modlitwa Ojcze Nasz. W Kołomyi zwiedzano Muzeum Pisanek, a w Kryworywni muzeum wielkiego ukraińskiego poety Iwano-Franka. Wyjazd w Karpaty był okazją do poznania ciekawych zakątków tego uroczego kraju: ośrodków turystycznych z wyciągami narciarskimi w (Bukowel), skoczni narciarskich i kompleksów sportowych (Worochta), ośrodków sportowych i rekreacyjnych (Polanica).
Bogactwo przyrody tego malowniczego rejonu, niepowtarzalne krajobrazy z wodospadami, ciekawa historia, różnorodność kulturowa, etniczna i religijna zamieszkującej te rejony ludności huculskiej były dobrą inspiracją do wspólnej pracy i budowania więzi pomiędzy młodzieżą z Polski i Ukrainy. Uczniowie przebywali i pracowali razem, wieczorami odbywały się zajęcia integracyjne, dyskoteki, ognisko. Ciekawym doświadczeniem była wizyta w szkole naszych partnerów w miejscowości Rożniv. Była możliwość porównania warunków zdobywania wiedzy, organizacji zajęć, poznania historii szkoły oraz uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez ukraińskich nauczycieli. Były to zajęcia na temat przyjaźni, gry integracyjne oraz warsztaty rzemiosła ludowego. Chłopcy próbowali swoich sił rzeźbiąc w drewnie, a dziewczynki wytwarzały przedmioty ceramiczne.
Ciekawym wydarzeniem było spotkanie z władzami miasta Kosiv, na które przybył także prezydent Legionowa Roman Smogorzewski oraz pani dyrektor Zoja Dąbrowska. Uczniowie mieli okazję do zadawania pytań, w tym dotyczących kontynuacji współpracy pomiędzy szkołami. Wspólnie zgodzono się, że jest ona potrzebna, dobrze służy obu stronom i przyczynia się do budowania więzi między naszymi narodami, jest doskonałym wkładem w integrację Europy.
Duże wrażenie na gospodarzach zrobił program artystyczny zaprezentowany przez polskich uczniów. Obejmował on między innymi polskie tańce i piosenki ludowe.
Cele projektu zostały osiągnięte. Wspólna praca i zabawa łamała wszelkie stereotypy. Uczniowie poznali się nawzajem i polubili, wiele dowiedzieli o swoich miastach i regionach, ich historii, tradycjach. Nauczyli się rozumieć nawzajem, przekonali jak bardzo podobne są nasze języki, jak bardzo powiązana jest ze sobą kultura i historia naszych krajów.
Wszystkim podobały się rezultaty wspólnej pracy. Wysoko oceniono wykonanie zadań projektowych, a zwłaszcza wspólny program artystyczny przygotowany przez uczniów obu szkół. Pożegnano się z nadzieją, że nie trzeba będzie długo czekać na kolejne spotkanie.

Projekt finansowany był ze środków Narodowego Centrum Kultury, Prezydenta Miasta Legionowo i Rodziców.

Małgorzata Matuszewska
wicedyrektor szkoły

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+