Ojczyzna mnie woła… Obchody ostatniego Święta Szkoły w klasach gimnazjalnych

Tegoroczne Święto Szkoły w klasach gimnazjalnych wpisywało się we wspaniałą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i było poprzedzone działaniami informacyjnymi i artystycznymi prowadzonymi od początku obecnego roku szkolnego.

Uczniowie klasy 3a oraz absolwentki pod opieką p. Ewy Zalewskiej i p. Janusza Chłusa wystąpili w Aninie w czasie wieczoru poetycko – muzycznego zatytułowanego „Polska – o Niej i dla Niej”, w czasie którego pani doktor Aldona Kraus – lekarka i poetka recytowała swoje wiersze składające się w cykl poświęcony historii naszej Ojczyzny od momentu odzyskania przez nią niepodległości po 123 latach niewoli po czasy współczesne. Występ podczas tego wieczoru to był zaszczyt dla uczniów klasy 3a. Towarzyszyły nam również absolwentki szkoły – Magdalena Karmiłowicz oraz Marta i Ewa Tłokińskie, którym bardzo dziękujemy za uświetnienie tego spotkania.

W ramach przygotowań do Święta Szkoły przedstawiciele Stowarzyszenia  Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców przeprowadzili cykl spotkań z uczniami klas siódmych, ósmych i gimnazjalnych poświęcony historii harcerstwa oraz patronowi gimnazjum – Aleksandrowi Kamińskiemu (oddzielny artykuł na stronie szkoły).

Podsumowaliśmy również Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Piękno świata, piękno człowieka” i wydaliśmy zbiór wierszy laureatów jako nagrodę dla najlepszych młodych poetów..

To wszystko zrealizowaliśmy w ramach projektu „Niepodległa”, a zwieńczeniem tych działań była uroczystość Święta Szkoły, która odbyła się 8 listopada 2018 r. i przebiegała pod hasłem spotkania pokoleń. Pani Dyrektor Agnieszka Jakubowska powitała wszystkich uczestników spotkania i ze wzruszeniem przedstawiła cel działań społeczności szkolnej dla Niepodległej.

Następnie naszych gości zabraliśmy w podróż sentymentalną, w czasie której pani Beata Szymańska – polonistka – w formie pięknej gawędy – na wzór tych opowiadanych przez Aleksandra Kamińskiego – zabrała nas w czasy, kiedy po reformie struktury szkolnictwa tworzyliśmy Gimnazjum nr 4
w Legionowie. Opowiedziała o tym , jak wysiłkiem dyrektora szkoły, nauczycieli i uczniów stawaliśmy się gimnazjum z tradycjami, co podkreśliliśmy w 2005 roku, stając się szkołą imienia Aleksandra Kamińskiego.

O patronie szkoły pięknie opowiedział nasz historyk – pan Marcin Kościesza.

Obejrzeliśmy również fragmenty filmu z nadania Gimnazjum nr 4 w Legionowie imienia Aleksandra Kamińskiego. Ten film i niepowtarzalne prezentacje obrazujące całą naszą dwudziestoletnią historię przygotowała nauczycielka informatyki – pani Agnieszka Czarkowska.

Pani Szymańska, prowadząc nas kolejnymi drogami szkolnej historii, wskazała na nasze patriotyczne tradycje, piękne łączenie przeszłości z teraźniejszością, udział w ogólnopolskich projektach mających na celu utrwalanie przeszłości dla kolejnych pokoleń, w tym trwającą od wielu lat współpracę z Instytutem Pamięci  Narodowej podczas realizacji projektu „O tym nie można zapomnieć – spotkania z osobami, które przeżyły piekło obozów i deportacji”. Gościliśmy na uroczystości inicjatorkę i koordynatorkę tego projektu – panią Annę Klimowicz i pięć byłych więźniarek obozu Ravensbruck – panią Krystynę Zając, panią Alicję Gawlikowską-Świerczyńską, panią Mariannę Danutę Janowską, panią Barbarę Piotrowską i panią Janinę Iwańską, która w imieniu pań w pięknym wystąpieniu bardzo pozytywnie oceniła działania prowadzone w naszej szkole i wyraziła nadzieję, że w nowej strukturze szkolnej również będą one realizowane.

Obecni na uroczystości mogli obejrzeć wzruszającą notację historyczną z udziałem zaproszonych pań, opracowaną przez pana Jacka Hepnera na podstawie filmów – wywiadów nagranych przez uczniów klasy 3a podczas realizacji projektu IPN.

Po części wspomnieniowej nadszedł czas na część artystyczną – piękny montaż słowno-muzyczny, złożony z wierszy pani doktor Aldony Kraus – przyjaciela szkoły, poetki, przyjaciółki i propagatorki twórczości księdza Jana Twardowskiego. Pani Aldona zaszczyciła nas udziałem w tym przedstawieniu.
W niepowtarzalny, właściwy tylko poetom sposób recytowała swoje wiersze poświęcone historii naszej Ojczyzny – od momentu odzyskania przez nią niepodległości po czasy współczesne. Uczniowie klasy 3a przygotowali wzruszające sceny ilustrujące prezentowane w wierszach wydarzenia, a nasze wokalistki – absolwentka – Magdalena Karmiłowicz oraz uczennice – Barbara Czarkowska, Natalia Woźniak, Julia Jasińska i Adrianna Książek pod opieką pana Janusza Chłusa podkreśliły atmosferę uroczystości wspaniale dobranymi pieśniami. Pani Agnieszka Czarkowska przygotowała kolejną prezentację pozwalającą lepiej zrozumieć i przeżyć trudne wydarzenia z przeszłości Ojczyzny.

Po części artystycznej nastąpiło uroczyste rozdanie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Piękno świata, piękno człowieka”, którego mottem w tym roku szkolnym były słowa popularnej pieśni – „Ojczyzna mnie woła…”

Po krótkich przemówieniach zaproszonych gości i pamiątkowych zdjęciach pani dyrektor Agnieszka Jakubowska zakończyła tę ostatnią w historii Gimnazjum
nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legionowie uroczystość Święta Szkoły.

 

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

„Piękno świata, piękno człowieka” 2018

Nagroda Specjalna dla nauczycieli

Halina Dobkowska

Pana Krzysztofa Kuny

Laureaci:

 1. Kamil Strzelecki
 2. Patrycja Grzymkowska
 3. Oliwier Kłosowski
 4. Julia Jasińska
 5. Karolina Gąska
 6. Sergiusz Wiśniewski
 7. Amelia Zarzycka
 8. Wiktoria Bańka
 9. Oskar Klimczuk
 10. Barbara Czarkowska
 11. Bartosz Majewski
 12. Lena Leszczyńska
 13. Maja Stasiewicz
 14. Marceli Sierzputowski
 15. Julia Orzoł
 16. Katarzyna Partyka
 17. Aleksandra Zalewska
 18. Joanna Sowińska
 19. Oliwia Pieczykolan
 20. Jan Kutra
 21. Aleksandra Szymanek
 22. Piotr Szymczyk
 23. Karolina Sikora
 24. Hanna Pisarska
 25. Aleksandra Madajczak
 26. Karolina Kazimierczak
 27. Gabriela Szerejko
 28. Dominika Plechawska

Wyróżnieni uczniowie klas V i VI

 1. Piotr Herda
 2. Mikołaj Grzymkowski

Podziękowania dla nauczycieli:

 1. Pani Marzeny Mudy
 2. Kingi Soliwody
 3. Katarzyny Błażejewskiej
 4. Anny Kołodyńskiej
 5. Ewy Dziury
 6. Beaty Szymańskiej
 7. Ewy Zalewskiej

Za twórczą inspirację i przygotowanie uczniów do konkursu

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+

Zobacz także