Profesor Aleksander Kamiński

W latach powojennych począwszy od 1945 r. Aleksander Kamiński był dalej aktywny naukowo. W okresie początkowym pracował jako asystent na Uniwersytecie Łódzkim przy Katedrze Pedagogiki Społecznej prowadzonej przez prof. Helenę Radlińską z równoczesnym pełnieniem obowiązków asystenta przy Katedrze Pedagogiki Ogólnej.

W 1947 r. obronił pracę doktorską zdobywając stopień doktora filozofii z zakresu pedagogiki społecznej.

W 1950 roku, gdy rozpoczynał przygotowania do pracy habilitacyjnej, został na polecenie Ministerstwa Oświaty zwolniony z Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1950 – 1956 wrócił do swoich zainteresowań z czasów studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim, tj. do dziejów i kultury Jadźwingów, by trwale zapisać się w literaturze przedmiotu.

W 1957 r. podjął problematykę pedagogiczną. W wyniku tego przygotował rozprawę „Prehistoria polskich związków młodzieży”, która stała się podstawą jego habilitacji na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (1957).

30 sierpnia 1960 roku Minister Szkolnictwa Wyższego zatwierdził stopień docenta Aleksandra Kamińskiego, a 14 grudnia 1961roku zarządził utworzenie na Uniwersytecie Łódzkim Katedry Pedagogiki Społecznej, której kierownictwo powierzył Kamińskiemu dnia 30 kwietnia 1962roku.

W 1969 roku uchwałą Rady Państwa otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych.

W latach 1972 – 1978 miał wykłady na Uniwersytecie mimo, ze był już na emeryturze.

Profesor Aleksander Kamiński odznaczony został: Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Medalem Uniwersytetu Łódzkiego w Służbie Społeczeństwa i Nauki, Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego, Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP oraz Wojskowym Odznaczeniem za Zasługi Nieugiętego Żołnierza Polski Podziemnej, Polski Walczącej. Był również laureatem dwóch nagród Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego drugiego stopnia.

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+