Dlaczego Aleksander Kamiński

Wychowanie młodzieży to trudne i odpowiedzialne zadanie. W jego realizacji niezwykle cenna jest możliwość powołania się na uznany autorytet, wskazania młodym, kształtującym swe charaktery ludziom wzoru do naśladowania. Taką nieocenioną pomocą jest dla wychowawców patron szkoły.

Mając na uwadze specyfikę naszego gimnazjum: wiek młodzieży, jej zainteresowania, tradycje środowiska, z którego się wywodzą nasi wychowankowie, a także potrzebę ciągłego doskonalenia wychowawców, nasza szkolna społeczność wybrała na patrona – Aleksandra Kamińskiego.

Kandydatura ta uzyskała akceptację zarówno Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4, Rady Rodziców i Rady Uczniowskiej. Wszyscy jesteśmy zgodni: Aleksander Kamiński jest dla nas wzorem do naśladowania.

Dla młodzieży jako nauczyciel, wychowawca, instruktor harcerski, współtwórca Szarych Szeregów; dla nauczycieli jako wieloletni wykładowca kształcący pedagogów, będący dla nich niedoścignionym wzorem. Dla wszystkich jako pisarz, twórca słynnych „Kamieni na szaniec”, przywódca duchowy powstania, redaktor naczelny „Biuletynu Informacyjnego”, który podtrzymywał nadzieję walczących w okupowanej Warszawie.

Aleksander Kamiński to człowiek głoszący, że należy doskonalić swój charakter przez całe życie, służyć ile sił ojczyźnie, wspierać swych przyjaciół, własną postawą i pracą budować przyszłość Polski.

Takiego człowieka wybraliśmy na patrona!

W dzisiejszej rzeczywistości, gdy tak bardzo brak autorytetów, możliwość przedstawienia młodzieży tak prawej i niezwykłej osoby jest nieoceniona.

Wierzymy, że ten patron pomoże nam swym przykładem spełniać nadrzędny cel zapisany w Statucie Szkoły: wspierać wszechstronny i harmonijny rozwój osobowy ucznia, przygotować go do wejścia w dorosłe życie oraz realizować wizję zawartą w Programie wychowawczym Gimnazjum Nr 4 – nauczyć młodzież szacunku dla własnego kraju, wpoić jej takie wartości jak: prawość, uczciwość, tolerancja.

Nadanie szkole imienia to dla nas także okazja zbliżenia się ze środowiskiem naszych podopiecznych: rodzicami, dziadkami. Mając to na uwadze, stworzyliśmy całoroczny projekt, którego realizacja stanie się okazją do rozwoju różnorodnych zainteresowań naszych uczniów, szansa na poznanie przez nich historii, okazją do spotkania z legionowskimi uczestnikami Powstania Warszawskiego.

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+