Nasz patron

Aleksander Kamiński
1903 – 1978

Wartością, którą żył, była przede wszystkim służba. 

W każdej sytuacji, czasie i miejscu. W harcerstwie, w Armii Krajowej i konspiracji,
 w nauce i wychowaniu, w pisarstwie, w codziennym życiu.
A drugie zadanie, jakie sobie stawiał, to pomoc słabszym.

Tak scharakteryzowała swojego ojca Ewa z Kamińskich Rzetelska – Feleszko, profesor slawistyki.

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+