Legionowo znane i… mniej znane

Spacerek po Legionowie

W piątek 22 maja br. około godziny 10.00 pod opieką pani Ewy Zalewskiej wyruszyliśmy na długi spacer po Legionowie, którego celem było zapoznanie nas z historią naszego miasta i poinformowanie, co czyni tę miejscowość wyjątkową. Oprowadziła nas bardzo sympatyczna pani Malwina Piorun, która jest pracowniczką tutejszego Muzeum Historycznego.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Filii „Piaski” znajdującej się tuż obok naszej szkoły. Wystawę związaną z historią garnizonu rosyjskiego – funkcjonującego w latach 1892 – 1915, garnizonu niemieckiego (1915 – 1918) oraz jednostek Wojska Polskiego okresu II Rzeczpospolitej, zaprezentował nam pan Artur Bojarski. Dowiedzieliśmy się również wiele o zapoczątkowanym w naszym rejonie przez Rosjan baloniarstwie, którego tradycja przetrwała prawie do końca XX wieku. Obejrzeliśmy zdjęcie przedstawiające nasze miasto przed I wojną światową. Okazało się, że od tamtego czasu niezwykle się rozwinęło.

Później pani Piorun określiła, na jakim terenie znajdował się niegdyś poligon wojskowy. Wskazała nam jego pozostałości. Opowiedziała ze szczegółami o istotnej roli baloniarstwa w legionowskiej przeszłości – pokazywała nam fotografie balonów i przytaczała zabawne anegdoty. Poinformowała nas, że dawniej istniała na terenie miasta huta szkła „Jabłonna”. Potem zobaczyliśmy Legionowo z innej perspektywy niż dotychczas. Przyjrzeliśmy się z bliska zaniedbanym budynkom, które wcześniej były ozdobą naszego miasta: kamienicy wybitnego kompozytora, twórcy m.in. słynnego „Tanga milonga” Jerzego Petersburskiego czy starym, drewnianym domom, aby zobaczyć, co charakteryzowało miejscowe, przedwojenne budownictwo. Pani Malwina uświadomiła nam, gdzie dawniej mieszkały ważne osobistości Legionowa. Wspomniała także o nieistniejącym tu dawniej kinie „Mazowsze” i o jego roli w życiu towarzyskim miejscowej społeczności.

Ostatnim punktem naszej wyprawy było Muzeum Historyczne umiejscowione w Willi ,,Bratki”, w którym obejrzeliśmy piękną wystawę, poświęconą Alinie i Czesławowi Centkiewiczom. Poznaliśmy smutną, a zarazem romantyczną historię ich wieloletniego związku. Zapoznano nas również z podstawowymi informacjami na temat kultury przeworskiej, po której ślady odnaleziono na terenie Legionowa. Uważnie obserwowaliśmy znaleziska: glinianą ceramika czy elementy strojów. Zobaczyliśmy, w jakim stanie archeologowie odnajdują przedmioty, które później oglądamy w muzeach.

O godzinie 14.00 zmęczeni, ale zadowoleni powróciliśmy do szkoły.
Bardzo dziękujemy p. dyrektorowi Muzeum Historycznego w Legionowie – dr hab. Jackowi Szczepańskiemu za umożliwienie nam poznania nieznanego oblicza naszego miasta, naszej przewodniczce – p. Malwinie Piorun – za niezwykle barwne opowieści i pasję przewodnicką, która nas urzekła, a p. dr Arturowi Bojarskiemu i p. Katarzynie Ziułkowskiej Karnickiej – za interesujące informacje o zbiorach – na wystawach stałych i czasowych – naszego muzeum.

Justyna Jaworska

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+

Zobacz także