klasa 3b w Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego powstało, aby uczcić bohaterskich mieszkańców Warszawy, którzy walczyli przez 63 dni o honor swojej stolicy.

Polska tradycja insurekcyjna w walce o niepodległość Polski od końca XVIII  wieku  do  XX wieku  to temat warsztatów, w których uczestniczyli  gimnazjaliści z klasy 3B. W czasie wykładu poznali główne założenia walk powstańczych, ich przyczyny,  przywódców oraz konsekwencje udziału Polaków w powstaniach.Tadeusz Kościuszko, Piotr Wysocki, Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Antoni Chruściel to przywódcy , którzy stawali na czele zrywów powstańczych. W czasie zwiedzania muzeum uczniowie poznali atmosferę powstańczych dni, fotografie Warszawy i jej mieszkańców, odgłosy walczącej stolicy, barwy lata i jesieni 1944 roku i w końcu klęskę powstania. Muzeum Powstania Warszawskiego to miejsce, które pokazuje losy Polaków w czasie II wojny światowej, a także łączy pokolenia czasów wojny i pokoju.

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+

Zobacz także