Biblioteczka Rodzica

Dysleksja

Sguires Garry – Pomóż dziecku z… dysleksją
Lewison Joan – Pomóż dziecku… z dysgrafią
Raymond Sally – Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją. Poradnik dla rodziców.
Reid Gavin – Dysleksja
Brejnak W. – Dysleksja- nie jesteś sam
Nauczanie

Alex Sabine – Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóż mi się uczyć T. 1-4
Limont Wiesław – Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych
Batest J. Munda S. – Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane
Leo Sigrid – Nagle wszystko rozumiem! Jak pomóc dziecku, aby się modło lepiej uczyć? Poradnik dla rodziców.
Fisher G., Cummings R. – Poradnik przetrwania dla dzieci z trudnościami w uczeniu się Wybrane zagadnienia
edukacji uczniów zdolnych
Buchner Ch. – Sukces w szkole jest możliwy
Problemy z zachowaniem dziecka

Friesen Astrid – Od agresji do czułości. Poradnik dla rodziców i pedagogów
Wolańczyk T. – Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć.
Książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy
Buchner Ch.- Jak pomóc zastraszonemu dziecku?
Pospiszyl Irena – Razem przeciw przemocy
Nadeau G Dixon B. – Naucz się opanowania i koncentracji. Książka o ADHD dla dzieci
Spohrer K. E. – Pomóż dziecku z ADHD
Wychowanie

Jędrzejewski Marek – Młodzież a subkultury
Gębuś Dorota – Rodzina tak, ale jaka?
Korczak Janusz – Jak kochać dziecko? Prawo dziecka do szacunku
Pauling Peter – Szczęśliwe dzieci, czyli udane wychowanie
Leger Elke – Jak dzieci uczą się wartości? Poradnik dla rodzica.
Lansado Nessia – Zazdrosne dzieci
Buchner Christina – Ja chcę być po prostu ważny. Co dzieci chcą powiedzieć przez swoje zachowanie?
Poradnik dla rodziców i wychowawców.
Rashkin Rachel – Poczuj się lepiej. Spokojnie to tylko terapia
Kauffman G., Raphael Espeland – Poznaj sam siebie. Bądź sobą!
Jak kształtować silną osobowość i pozytywną samoocenę u dzieci.
Stala Józef – Dzisiejsza młodzież powiedziała, że.. Problemy i wyznania
Kaniak-Urban Ch – Każde dziecko ma swoje mocne strony
Al.-khamisy D. – Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania
Rogge Jan-Uwe – Kiedy dzieci się dąsają
Lemper-Pychlau M. – Dzieci potrzebują dyscypliny

 

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+