Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych  zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 8 im. 1 WDP w Legionowie w roku szkolnym 2014/2015

Postanowienia ogólne

W roku szkolnym 2014/2015;

Dzieci pięcioletnie będą realizować roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne głównie w przedszkolach; dyrektorzy szkół będą mogli przyjąć do oddziału przedszkolnego dziecko pięcioletnie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów (wniosek – rekrutacja do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w SP nr 8).

Dzieci sześcioletnie z pierwszej połowy roku 2008 obowiązkowo rozpoczną naukę w klasach pierwszych (wniosek – rekrutacja do klas pierwszych), a dzieci z drugiej połowy roku na wniosek rodziców /prawnych opiekunów rozpoczną naukę w klasie pierwszej lub pozostaną w „zerówkach” zorganizowanych w szkołach (wniosek – rekrutacja do klas pierwszych lub odpowiednio, wniosek – rekrutacja do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w SP nr 8 ). Ostateczny wybór należy do rodziców.

Wniosek – rekrutacja do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w SP nr 8 – do pobrania

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych >>>>

Zasady przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego >>>>

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+