II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

16 października 2018 r. w LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie odbył się wojewódzki etap konkursu recytatorsko-krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Konkurs był skierowany do uczniów klas 7,8 szkół podstawowych, 3 klasy gimnazjum oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy 3 AG, Karolina Kurek
i Joanna Ostaszewska.

Uczestnicy konkursu przygotowali i zaprezentowali utwór poetycki Grażyny Chrostowskiej oraz fragment prozy obozowej.

Grażyna Chrostowska była harcerką i poetką. Podczas okupacji niemieckiej czynnie uczestniczyła w działalności konspiracyjnej, za co została aresztowana i osadzona w więzieniu na Zamku w Lublinie, a następnie przetransportowana do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie zmarła. Miała zaledwie 20 lat. Swoje utwory przepełnione emocjami pisała regularnie, również w obozie. Oddają one jej odczucia, a ich wymowa porusza młodzież, co można było zaobserwować słuchając recytacji wierszy
i prozy konkursowej.

Oceny prezentacji dokonało niezależne jury , które wzięło pod uwagę dobór repertuaru, spójność utworu poetyckiego z prozą, interpretację tekstów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszystkie te kategorie spełniła Karolina Kurek, która zajęła II miejsce
z notą 69,5 punktu i tym samym zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się 19 października w Lublinie.

Wszystkim uczestnikom, a szczególnie laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

                                                                                              Wioletta Misiaszek

                                                                                              Nauczyciel biliotekarz

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+

Zobacz także