Kalendarz imprez Szkoły Podstawowej nr 8

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

 na rok szkolny 2017/2018   

 

Lp. Nazwa uroczystości Termin realizacji Osoby odpowiedzialne:
1. Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 1 IX 2017 r. p. M. Matuszewska, p. W. Majewska, p. A. Rodak,                p. A. Osypiuk,  p. M. Stańczak, p. E. Dziura,
p. J. Świderska, p. J. Kosiorowska,
2.

 

Europejski Dzień Języków Obcych

 

26 IX 2017 r. p. A. Mroczkowska, p. A. Sułkowska, p. I. Ślaska – Skorupa

 

3.

Niedziela z wojskiem 17 IX 2017 r. p. A. Rodak, p. J. Chłus, M. Kościesza
4.

 

Święto KEN – Dzień Nauczyciela

 

13 X 2017 r. p. K. Błażejewska
5. Ślubowanie klas pierwszych  X 2017r.  p. M. Matuszewska, p. I . Sienkiewicz, p. D. Młynarek,
p. A. Rodak, p. I. Sawicka, p. A. Osypiuk, p. J. Kosiorowska, p. J. Chłus, p. J. Świderska

 

6.

 

 

Święto Odzyskania Niepodległości

 

XI 2017 r. p. W. Majewska,  p. A. Sieradzka, p. K. Sierzputowska,                                          p. J. Kosiorowska, p. J. Świderska, p. A. Rodak, p.J. Chłus
7. Noc w bibliotece XII 2017 r.  p. W. Majewska, p. E. Dziura, p. M. Stańczak,
p. E. Strzelecka, wychowawcy klas I-VII
8.

Niespodzianka Mikołajkowa dla uczniów klas 0-3

Przedstawienie pt. „ Nie ma tego złego”.

6 XII 2017 r. Chętni nauczyciele zespołu edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy szkolnej

9.

 

Jasełka dla społeczności szkolnej XII 2017 r. p. M. Matuszewska, p. A. Rodak, p. L. Sieja, J. Chłus
p. M. Żbikowska, p.  E. Bajorek, p. A. Kołodyńska,
p.  M. Puchłowska, p.  Z. Perkowska

10.

 

XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy I 2018 r. Chętni nauczyciele i wychowawcy klas.                               Mini ZOO – p. L. Sieja  Bal karnawałowy – zespół wychowawców klas 0 – III oraz chętni nauczyciele
11. Pasowanie na czytelnika II 2018 r. nauczycielki biblioteki p. M. Michrowska, p. A. Styś, wychowawcy klas 1

 

12.

 

Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej IV 2018 r.

p. J. Kosiorowska, p. J. Świderska, p. A. Rodak. J. Chłus

p. M. Kościesza

 

13.

 

 

Dzień Wiosny kl. 0 – 3

III 2018 r. p. K. Ficek, p. E. Zych, p. A. Rodak

 

14.

 

Literacki Dzień Wiosny kl. IV – VII III 2018 r p. J. Kosiorowska, p. J. Świderska,                                          nauczyciele języka polskiego

 

15.

 

Święto Matematyki  dla kl. IV – VI 14  III 2018 r nauczyciele matematyki

 

16.

 

Dzień promocji zdrowia

 

7 IV 2018 r.

nauczyciele przyrody: p. Z. Plechawska, p. B. Jurkowska

kl.0-3 p. D. Frączkowska , p. A. Carbuch- Leszczyńska

17.

 

Dzień Ziemi

IV 2018 r. p. J. Kaczmarczyk, p. A. Duda, p. A. Rodak,

18.

 

 

Kwiecień miesiącem pamięci narodowej

 

IV 2018 r. p. E. Dziura, p. M. Stańczak

 

19.

 

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

V 2018 r.

p. A. Sieradzka, p. A. Marzęcka, p. M. Kościesza,

p. J.Świderska, p. J.Kosiorowska

20.

 

Dzień Języków

 

V 2018 r. nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego
21. V Rajd Rowerowy klas 4 -7 V 2018 r

p. W. Majewska, nauczyciele wychowania fizycznego:

p. K. Kuna, p. A. Osypiuk, p. M. Kościesza

22. Uroczyste posumowanie konkursów pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo V 2018 r. p. B. Szymańska, p. K. Błażejewska, p. M. Puchłowska, p. J. Chłus
23. Piknik Rodzinny z Piknikiem Naukowym  VI 2018 r. wychowawcy i nauczyciele klas 0 – VII
24. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 22  VI 2018 r. p. M. Matuszewska, p. W. Majewska, p. E. Dziura,
p. K. Sierzputowska,  p. Anita Rodak,   p. A. Osypiuk,

 

 

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+