Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej nr 8 z oddziałami gimnazjalnymi

w roku szkolnym 2017/2018

 

 Lp.  Typ posiedzenia  Główne zadania  Termin

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

organizacyjne

1.Organizacja roku szkolnego 2017/  2018.

2.Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
na rok szk. 2017/2018.

3. Awans zawodowy nauczycieli.

4.Obowiązki nauczycieli, przydziały zajęć stałych i dodatkowych.

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia w szkole. Harmonogram dyżurów nauczycieli.

6. Nowe akty prawne.

 

Część 1.

30.08.2017 r.

(środa) g. 9.00

kl.0-3, świetlica

g. 12.00

kl. 4-7 i gimn.

 

Część 2.

31.08.2017 r.

(czwartek)

godz. 9.00

wszystkie oddziały

 

 

2.

 

 

organizacyjno – szkoleniowe

1.Nadzór pedagogiczny i organizacja badań diagnostycznych w  SP nr 8
w roku szkolnym 2017/2018.

2.Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018. Wspomaganie nauczycieli.

3. Awans zawodowy nauczycieli.

 

14.09.2017 r.

(czwartek)

godz. 15.45

 

3.

 

szkoleniowe

1. Rada szkoleniowa

2.Szkolenie zgodnie z zadaniami przyjętymi przez szkołę.

3. Prawo oświatowe.

Październik Listopad 2017 r.

 

 

4.

 

 

klasyfikacyjne

Klasyfikacja uczniów:

a)     klasy  0- 3,

 

b)     klasy IV – VII i oddziały gimn.

 

03.01.2018 r.

godz. 14.00

(środa)

04.01.2018 r.

godz.15.00

(czwartek)

 

 

5.

 

 

podsumowujące

1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I semestr roku szkolnego 2017/2018.

2.Ocena wyników klasyfikacji, wnioski.

3.Podsumowanie pracy szkoły
w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.

 

 

11.01.2018 r.

(czwartek)

godz. 15.30

 

6.

 

szkoleniowe

 

Szkolenie zgodnie z zadaniami przyjętymi przez szkołę do realizacji.

Rekolekcje

(marzec 2018 r.)

 

 

 

7.

 

 

 

klasyfikacyjne

Klasyfikacja uczniów:

a)     klasy 0-3,

 

 

b)     klasy IV – VII i oddziały gimn.

06.06.2018 r.

godz. 14.00

(środa)

 

07.06.2018 r.

godz.15.00

(czwartek)

 

 

 

8.

 

 

podsumowujące

1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji
i promocji uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

2.Ocena wyników klasyfikacji
i promocji, wnioski.

 

 

14.06.2018 r.

(czwartek)

godz. 15.30

 

9.

 

podsumowujące

1. Ocena wykonania zadań szkoły na rok szkolny 2017/2018.

2. Wnioski do pracy w roku przyszłym.

 

26.06.2018 r.

(wtorek)

godz. 9.00

 

podziel się...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+